Lantbruk och landsbygd 

Fjällkor.

Länsstyrelsen arbetar för att EU:s och Sveriges jordbrukspolitik och landsbygdspolitik inklusive Landsbygdsprogrammet får genomslag på regional nivå. Det innebär att lantbruket ska bli konkurrenskraftigt och långsiktigt hållbart samtidigt som den ekologiska odlingen ökar och värdefulla natur- och kulturlandskap bevaras. En levande landsbygd innebär också att det finns alternativa sysselsättningar, god service och attraktiva boendemiljöer.

Adress till Länsstyrelsen för post som berör jordbruksstöd (SAM-ansökan)

Länsstyrelsen Västerbotten
FE 16
956 85  Överkalix

All post i landet för jordbruksstödet skannas i Överkalix för att sedan handläggas digitalt på respektive länsstyrelse.  

För annan post som till exempel företagsstöd eller projektstöd gäller den vanliga adressen:

Länsstyrelsen Västerbotten
901 86 UMEÅ  

Kontakta oss

Telefon
Jordbruksstöd och SAM Internet Kundtjänst:
0771-67 00 00

För andra ärenden: 010 - 225 40 00

Vår e-postadress
vasterbotten@lansstyrelsen.se

Umeå fax
010 - 225 41 10

Jordbruksstöd och SAM Internet

Kundtjänst:0771-67 00 00

För andra ärenden:

010 - 225 40 00

Vår e-postadress

vasterbotten@lansstyrelsen.se

Umeå fax 010 - 225 41 10  

EU planerar för en ny jordbruks-, landsbygds- och fiskepolitik. Här på jordbruksverkets hemsida kan du läsa en kort sammanfattning av hur förslagen ser ut just nu.

Läs om vilka ersättningar som gäller för jordbruksstöd.

Sök bidrag från landsbygdsprogrammet! Möjligheten att få stöd är fortfarande god om du har en bra projektidé.

Följ med på resa i matlänet Västerbotten! Foldern visar ett axplock av alla länets gårdsbutiker, caféer och restauranger.

Den är en del av regeringens vision Matlandet Sverige.