Lantbruk och landsbygd

Fjällkor.
Länsstyrelsen arbetar för att EU:s och Sveriges jordbrukspolitik och landsbygdspolitik inklusive Landsbygdsprogrammet får genomslag på regional nivå. Det innebär att lantbruket ska bli konkurrenskraftigt och långsiktigt hållbart samtidigt som den ekologiska odlingen ökar och värdefulla natur- och kulturlandskap bevaras. En levande landsbygd innebär också att det finns alternativa sysselsättningar, god service och attraktiva boendemiljöer.

 

 

Adress till Länsstyrelsen för post som berör jordbruksstöd (SAM-ansökan)

Länsstyrelsen Västerbotten
FE 16
956 85  Överkalix

All post i landet för jordbruksstödet skannas i Överkalix för att sedan handläggas digitalt på respektive länsstyrelse.  

För annan post som till exempel företagsstöd eller projektstöd gäller den vanliga adressen:

Länsstyrelsen Västerbotten
901 86 UMEÅ  

Kontakta oss

Telefon
Jordbruksstöd och SAM Internet Kundtjänst:
0771-67 00 00

För andra ärenden: 010 - 225 40 00

Vår e-postadress
vasterbotten@lansstyrelsen.se

Jordbruksstöd och SAM Internet

Kundtjänst:0771-67 00 00

För andra ärenden:

010 - 225 40 00

Vår e-postadress

vasterbotten@lansstyrelsen.se

 

Läs om vilka ersättningar som finns och vilka regler som gäller för jordbruksstöden. Se jordbruksverkets webbplats www.jordbruksverket.se

Följ med på resa i matlänet Västerbotten! Foldern visar ett axplock av alla länets gårdsbutiker, caféer och restauranger.

Den är en del av regeringens vision Matlandet Sverige.