Lantbruk och landsbygd 

Fjällkor.

Länsstyrelsen arbetar för att EU:s och Sveriges jordbrukspolitik och landsbygdspolitik inklusive Landsbygdsprogrammet får genomslag på regional nivå. Det innebär att lantbruket ska bli konkurrenskraftigt och långsiktigt hållbart samtidigt som den ekologiska odlingen ökar och värdefulla natur- och kulturlandskap bevaras. En levande landsbygd innebär också att det finns alternativa sysselsättningar, god service och attraktiva boendemiljöer.

EU planerar för en ny jordbruks-, landsbygds- och fiskepolitik. Här på jordbruksverkets hemsida kan du läsa en kort sammanfattning av hur förslagen ser ut just nu.

Ny adress jordbruksstöden

Ny adress till Länsstyrelsen för post som berör jordbruksstöd (SAM-ansökan):

Länsstyrelsen Västerbotten

FE 16,

839 81 ÖSTERSUND

Anledning är att all post i landet kommer att skannas i Östersund för att handläggas digitalt på respektive länsstyrelse.  

För annan post som t.ex. företagsstöd eller projektstöd gäller den vanliga adressen: Länsstyrelsen Västerbotten, 901 86 UMEÅ  

Telefon för jordbruksstöd och SAM Internet Kundtjänst 090-10 82 20

Vår e-postadress: vasterbotten@lansstyrelsen.se

Umeå Fax: 090/10 71 00 (faxnr 090-12 89 64 har upphört)

Läs om vilka ersättningar som gäller för jordbruksstöd.

Tidningen med nytt inom lantbruk och landsbygd i Norrbottens och Västerbottens län.

Sök bidrag från landsbygdsprogrammet! Möjligheten att få stöd är fortfarande god om du har en bra projektidé.

Följ med på resa i matlänet Västerbotten. Foldern visar ett axplock av alla länets gårdsbutiker, caféer och restauranger.

Regeringen har en vision om att Sverige ska bli Europas nya matland. Visionen bygger på att matlandet Sverige har en stor potential i form av svenskt matarv, värdefulla natur- och kulturmiljöer, unika råvaror och internationellt framgångsrika kockar.

Läs mer om Matlandet Sverige på Jordbruksverkets webb