Framtidens klimat i Västerbottens län

Välkommen till konferensen Framtidens klimat i Västerbottens län den 2 mars 2016. Nu kommer SMHI till Västerbotten för att presentera den senaste klimatforskningen och dess konsekvenser för just vårt län!

Plats: Ansia Resort, Lycksele (Sommarvägen 1) 

Datum: 2 mars 2016

Tid: 9.00 – 16.00

FN:s klimatpanel sammanställer regelbundet den internationella klimatforskningen och 2013 kom den 5:e stora rapporten. Baserat på den senaste forskningen påbörjade Kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI en enhetlig studie för Sverige. Arbetet resulterade i länsvisa rapporter som beskriver nutidens och framtidens klimat och dess konsekvenser för vattenföring. Två möjliga framtida utvecklingsvägar har studerats, en med fortsatt accelererande utsläpp av växthusgaser och en med kraftfull klimatpolitik. Rapporterna, liksom de data som ligger till grund för analyserna, finns tillgängliga på smhi.se. Länsrapporten ger ett underlag för övergripande samhällsplanering med hänsyn till klimatet och dess utveckling i länet. Efter föreläsningen finns tid för frågor och diskussion.

Under dagen kommer vi även få lyssna till föreläsare som på olika sätt berättar om vilka konsekvenser det förändrade klimatet leder till i olika sektorer. Länsstyrelsen kommer även presentera hur de arbetar med anpassning till ett förändrat klimat och att begränsa klimatförändringen genom att minska utsläppen av växthusgaser.  

Ladda ner program här

Seminariet är kostnadsfritt. Under dagen ingår två fikatillfällen och en lunch. Vid anmälan uppge eventuella allergier och matpreferenser. Anmäl dig via länken nedan.

Sista anmälningsdag den 24 februari.  

För mer information och frågor kontakta:

Elin Söderberg: elin.soderberg@lansstyrelsen.se, 010-225 45 32

Bodil Englund: bodil.englund@lansstyrelsen.se, 010-225 45 13