Temadag Barn och ungas utsatthet för våld

Länsstyrelsen Västerbotten, Umeå kommun och Brottsoffermyndigheten bjuder den 7 oktober 2015 in till en temadag i Umeå om barn och ungas utsatthet för våld. Dagen innehåller såväl teoretiska perspektiv som praktiska erfarenheter.

Dag & tid: 7 oktober, kl 10.00-16.00, fika från 09.30
Plats: Studion, Umeå folkets hus
Moderator: Magnus Loftsson, leg. psykolog, FFV - Våldspreventivt centrum

Utbildningen riktar sig till personal inom socialtjänst, skola, rättsväsende, hälso- och sjukvård, till verksamma inom kvinno- och tjejjourer, till politiker inom kommun och landsting samt till andra berörda. Såväl statliga som kommunala och ideella aktörer i Västerbotten är välkomna att delta.

För mer information om föreläsare samt program se inbjudan till höger.

Anmälan

Anmäl dig senast den 28 september. Dagen är kostnadsfri och vi bjuder på fika. Kom ihåg att meddela eventuella behov av specialkost.

Vid frågor, kontakta oss!

Maria Stefansson, utvecklingsledare Våld i nära relationer, Länsstyrelsen Västerbotten, 010-225 43 31, maria.stefansson@lansstyrelsen.se

Linda Gustafsson, jämställdhetsstrateg, Umeå kommun, 090-16 12 32, linda.gustafsson@umea.se

Hanna Netzell, expert våld i nära relationer, Brottsoffermyndigheten, 090-70 82 64, hanna.netzell@brottsoffermyndigheten.se