Utbildning Sex mot ersättning - uppföljning och fördjupning

Välkommen till en utbildningsdag om Sex mot ersättning. Dagen är en fortsättning på en utbildningsdag som genomfördes hösten 2013 men är öppen även för dem som inte deltog då. Under dagen går vi djupare in på området sex mot ersättning och får inblickar i hur verkligheten ser ut regionalt, nationellt och även internationellt.

Datum: 21 oktober 2014
Tid: 09:30 – 16:30
Lokal: Fullmäktigesalen i Landstingshuset, Köksvägen 11

PROGRAM  

9.00 Fika och registrering  
9.30 Inledning
(Arrangörerna hälsar välkommen.
Presentation av dagens moderator Gudrun Nordborg).
9.45 Teater: ”14 år till salu”  
10.45 Bensträckare 
11.00 Vilka skadar sig med sex, varför – och hur kan vi hjälpa?                      
(Caroline Engvall, journalist och författare bl.a. till boken ”14 år till salu” och granskningar av svensk sexhandel med barn.)

12.00 Lunch  

13.00 Kartläggning av regionalt arbete mot prostitution och människohandel i Västerbottens län
(Länsstyrelsen Västerbotten)  
13.30 Erfarenheter från patientmöten
(Kerstin Granberg Lundgren, socionom)  
14.15 En stund för reflektion och diskussion  
14.30 Fika  
15.00 Prostitution och människohandel i ett nationellt och internationellt perspektiv
(Nationellt Metodstödsteam mot prostitution och människohandel, Länsstyrelsen i Stockholms län)  
16.20 Avslutning

Målgrupp för dagen är personal som arbetar inom hälso- och sjukvård, skola, socialtjänst, polis, kriminalvård, ideell sektor eller närliggande områden.

Dagen är kostnadsfri. Ej avbokad plats debiteras en avgift på 500 kr. Vi bjuder på fika, lunch står deltagaren för själv. 

Utbildningen arrangeras av Kunskapsnätverket hiv/STI Norr, Länsstyrelsen Västerbotten och Västerbottens läns landsting.

Inbjudan i sin helhet hittas i högerboxen.

Anmälan senast 13 oktober via anmälningsknappen nedan.

 Inbjudan Sex mot ersättning 21 oktober 2014