Framtidens hållbara skogsbruk- med fokus på vattenmiljöer och jämställdhet

Den 24-25 september anordnas en nationell konferens under temat ”Framtidens hållbara skogsbruk- med fokus på vattenmiljöer och jämställdhet”  i Skellefteå.
1

Fokus för konferensen är hänsynen till skog och vatten samt hur jämställdhet är en avgörande faktor för att skapa ett modernt och hållbart skogsbruk som ägs och brukas av kvinnor och män. För att lyckas med detta behövs det strategier för ökad naturvårdshänsyn, fler aktiva ägare och inte minst strategier för kompetensförsörjningen.  

Dagarna kommer att varvas med praktiska exempel, livliga diskussioner och kreativa metoder. Inspireras och motiveras av bl.a. Länsstyrelsen Västerbotten, Norra Skogsägarna, Skogsstyrelsen, Mera skog Västerbotten, Komatsu, Skogstekniska klustret, Spillkråkan, Luleå tekniska universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet.  

Under dag 1 kommer Magdalena Forsberg föreläsa kring skogsägarrollen och Madeleine Westin om vårt klimat i förändring.    

Målgrupp är skogsägare och verksamma inom skogsbruket samt personer som arbetar med jämställdhet inom skogsbruket eller i angränsning till detta.

Datum: 24-25/9

Plats: Scandic, Skellefteå

Anmälan: Gå till anmälningsformuläret genom att klicka på "Anmälan" nedan

Alla måltider ingår inkl middag. Anmälan är bindande men plats kan överlåtas.

Kostnad: Konferensen är kostnadsfri

Logi: Bokas och bekostas av deltagaren själv i mån av plats på meeting.skelleftea@scandichotels.com eller 0910-752414. Uppge bokningskod LOG240914, för rabatterat pris (1450kr inkl moms)

 

Program Framtidens hållbara skogsbruk