Regional samverkanskurs (RSK)

Den 13-15 november inbjuder Länsstyrelsen Västerbotten i samverkan med polis, räddningstjänst och landsting till en tredagarsutbildning, Regional samverkanskurs (RSK), på Ansia Konferenscenter i Lycksele.

Tid

13 – 15 november 2012

Plats

Ansia Konferenscenter, Lycksele

Syfte

Att öka deltagarnas förmåga att samverka vid stora olyckor och kriser samt skapa möjligheter till nätverksbyggande.

Mål

Att deltagarna efter genomgången kurs ska:

  • kunna redogöra för vilken organisation som ansvarar för vad vid stora olyckor och kriser i länet
  • i stort känna till vilka resurser som respektive organisation kan bidra med vid hantering av stora olyckor och kriser
  • ha grundläggande kunskaper om hantering av händelser med radioaktiva ämnen

Målgrupp

Personal i operativa befattningar vid aktörer som verkar i länet vid stora olyckor och kriser. Kursledningen förbehåller sig rätten att prioritera och kvotera platser bland de anmälda för att få en så bra representation som möjligt från de olika samverkande organisationerna.

Kostnad

Självkostnadspris. Fakturering sker i efterhand. 

Anmälan

Senast 2012-10-14, se anmälningsformulär nedan. För frågor angående anmälan kontakta ida.johansson@lansstyrelsen.se, 090-10 72 90. OBS! Deltagare från Landstinget ska anmäla sig till noomi.jonsson@vll.se, 090-785 68 71.

Mer information: Inbjudan RSK 2012