Landsbygdsutveckling i strandnära läge - LIS

Kommuner ska i översiktsplaner peka ut områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, så kallade LIS-områden. Syftet är att stimulera utvecklingen på landsbygden genom att ta tillvara strändernas attraktionskraft.
Sommartorp vid sjö

Inom s.k. LIS-områden krävs fortfarande dispens för olika åtgärder, men det finns utökade möjligheter till dispens och ytterligare två särskilda skäl för att få dispens.

De särskilda skälen är:

  • En byggnad eller anläggning som bidrar till utvecklingen av landsbygden. Turism- och näringsverksamhet eller ideell verksamhet som ger långsiktiga ekonomiska fördelar i ett lokalt och regionalt perspektiv till exempel café, campingstugor, kanotuthyrning, fiskeförsäljning, sim- eller kanotklubb, scouting.
  • Enstaka en- eller tvåbostadshus med komplementbyggnader i anslutning till befintligt bostadshus. 

Länsstyrelsen har i samverkan med länets kommuner upprättat en vägledning för tolkning av bestämmelserna för hur LIS-områden kan pekas ut. Vägledningen - Regional anpassning av bestämmelser för strandskydd - finns här till höger i boxen dokument att ladda ned!