Vindelfjällens forskningsstation

Vindelfjällens Forskningsstation byggdes för att stödja, stimulera och utöka möjligheterna för forskningen inom Vindelfjällens naturreservat. Stationen drivs av Vindelfjällens Forskningssällskap i nära samarbete med Länsstyrelsen. Forskningsstationen är belägen mitt i Ammarnäs nära butiker, hotell och skidbackar.
Vindelfjällens Forskningsstation i Ammarnäs, med bastun i förgrunden

Byggd och möblerad med lokala naturmaterial

Forskningsstationen, som invigdes officiellt år 1994 av Kung Carl Gustav och Drottning Sylvia, byggdes och möblerades med naturmaterial. Möblerna är handgjorda av björk av lokala snickare. Stolar och soffor är klädda med renskinn och dekorerade med renhorn. Alla textiler såsom gardiner, sängöverkast med mera är handvävda av väverskor från byn.

Huvudbyggnad och en ekonomidel

Stationen består av en huvudbyggnad och en ekonomidel. Huvudbyggnaden har två våningar på totalt 600 kvadratmeter och rymmer 17 dubbelrum, en matsal som också kan användas som konferensrum, fem laboratorier, kök för självhushåll och ett tvätt- och torkrum. Ekonomidelen rymmer en timrad vedeldad bastu i finsk stil och förrådsutrymmen.

Mötesplats för forskare

Forskningsstationen är en mötesplats för forskare med vitt skilda intressen och bakgrund. Det finns bra förutsättningar för både forskning, konferenser och utbildning. Stationen är knuten till Vindelfjällens naturreservat. Länsstyrelsens naturbevakare som jobbar i reservatet har sitt kontor i Ammarnäs och kan ge värdefull information om lokala förhållanden och växt- och djurlivet.

Vindelfjällen, Sveriges största naturreservat

Sveriges största naturreservat, Vindelfjällen, är med sina 550 000 hektar ett av de största naturskyddade områdena i Europa. Reservatet utgör ett tvärsnitt av fjällen från de gräsrika lågfjällen mot norska gränsen i väster över högfjällen ner i fjällnära barrskogar i öster. Vindelfjällen blev naturreservat år 1974.

Forskningsstationen ligger i Ammarnäs i Vindelfjällens naturreservat.

Forskningssällskap

År 1995 bildades Vindelfjällens Forskningssällskap i syfte att stödja och stimulera forskning i Vindelfjällen samt att erbjuda forskare och utbildare ändamålsenliga lokaler för såväl forskning som utbildning. Sällskapet samlar representanter från Naturvårdsverket, Sorsele kommun, Länsstyrelsen Västerbotten, Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå universitet, Uppsala universitet, Stockholms universitet, Göteborgs universitet och Lunds universitet. Sällskapet är även öppet för andra organisationer och enskilda som vill stödja forskning i och bevarande av de svenska fjällen.

Nyckelroll

Forskningsstationen har en stor potential att fungera som mötesplats för forskare, förvaltare och nyttjare av Vindelfjällens naturreservat. En sådan mötesplats har en nyckelroll för ett långsiktigt hållbart nyttjande av Vindelfjällen. Forskningssällskapet och Länsstyrelsen tillsammans har planer för en intensifierad verksamhet vid Stationen. Fortfarande finns det utrymme på Stationen för fler forskare och fler projekt samt kurser och konferenser från universitet och högskolor, även utanför naturvetenskapen.

 Kontakta oss

Vindelfjällens Forskningsstation
Fack 84
924 22 Ammarnäs
Telefon: 0952 60330
Fax: 0952 603 31

Länsstyrelsen Västerbotten
Torleif Eriksson
Naturvård
901 86 Umeå
Telefon: 010-225 44 25

Bokning
Gunwor Olsson
Telefon: 010-225 44 45

På plats
Susann Gustavsson
Telefon: 010-225 44 30

 Externa länkar