Njakafjäll

Alla borde ströva en dag på Njakafjäll. Här har en hotad gammelskog räddats till våra efterkommande. Efter en hård naturvårdsdebatt avsattes Njakafjäll som naturreservat år 2000. Här ska granskogarna med garnlav, osttickor och tretåiga hackspettar få sköta sig själva.

Det knottriga rynkskinnet 

Njaka kommer från ordet njakka, ett samiskt ord för otillgängliga. Trots detta har stora delar av skogarna påverkats av äldre tiders plockhuggning. Det hindrar dock inte att 600-åriga granåldringar står kvar och att det finns mycket grova lågor – kullfallna stammar - med ovanliga svampar som lappticka, rosenticka och taigaskinn.

En del av dessa märkliga organismer är torra, hårda tickor, andra är köttigt sega. Det ljusbrunt knottriga rynkskinnet skapar onämnbara associationer och den camembertdoftande osttickan är kungen bland Njakafjälls svampar.

Raststugor

I Njakafjäll finns ett flertal rast och vindskydd att rasta i. De ligger spridda i reservatets olika miljöer från myr till djup skog och kallfjäll med milsvid utsikt.

Vy över Njakafjäll

Fåglar och djur i Njakafjäll

Njakafjäll ligger mellan Kultsjöåns och Marsåns dalgångar. Den högsta platån, Stora Njakafjäll, når med sina 828 över skogsgränsen. Mot söder ligger höga branter, Stalonskollan, som gräns för den ostliga delen av fjällen. I Njakafjäll kan man möta både ren och älg och kanske hitta ett gammalt björnide. Varje vinter spåras järv och lodjur i Njakafjäll. Har man tur visar sig taigans stannfåglar, lavskrika, tretåig hackspett och lappmes, under ett besök. 

Skydd

Njakafjäll har två olika former av skydd, det är både skyddat som ett naturreservat och genom Natura 2000. Natura 2000 är ett nätverk bland EU:s medlemsländer med syfte att skydda värdefull natur för framtiden. Natura 2000-arbetet styrs av två EU-direktiv, Fågeldirektivet samt Art- och habitatdirektivet. I de två direktiven anger man olika naturtyper, växter och djur som medlemsländerna kommit överens om är speciellt skyddsvärda i ett europeiskt perspektiv. I bevarande-planen i högerspalten kan du ta reda på varför just Njakafjäll är skyddat genom Natura 2000. 


Kontaktperson

Johanna Reinoja Cunningham
vasterbotten@lansstyrelsen.se
010-225 44 65

 Fakta om Njakafjäll

Bildat: 2000, 2006
Storlek: 6214 ha
Kommun: Vilhelmina
Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000
Hitta: Njakafjäll ligger 5 km västnordväst om Stalon. Väg 1067 mot Saxnäs gränsar mot reservatet i söder.
Service: Informationsskyltar, vandringsleder, vindskydd, och raststugor.