Starrberget

Vy från Starrberget
Från Starrbergets topp får man fina utblickar mot det omgivande
landskapet. Följ stigen från parkeringen genom området upp till toppen och se de vidsträckta hällmarkerna. Stigen är lite brant på vissa ställen.
Hällmarker

I reservatet kan man njuta av både dramatisk terräng med flera höga stup och lite flackare marker med gamla granar och grova aspar.

Skogsbrand

I de övre delen av reservatet finns talldominerade hällmarker som är präglade av skogsbrand. Det finns övervallade spår av flera skogsbränder i de äldsta tallarna. Här och var finns det 200-400 år gamla tallar. Det ger en  känsla av vildmark.

Höststig i Starrberget.

Grov granskog

I reservatet finns mest gammal granskog. Det finns ganska gott om döda träd, både torrakor och liggande döda träd. Det finns också många mycket grova aspar med bla skinnlav och lunglav. Lunglav växer också på sälg och rönn i reservatet. I de mest produktiva delarna är granskogen riktigt grov, ända upp till 45 cm i diameter.


Kontaktuppgifter

Peter Näslund
vasterbotten@
lansstyrelsen.se

Telefon: 010-225 44 44

 Fakta Starrberget

Bildades: 2011

Storlek: 158 ha

Kommun: Vännäs

Skyddsform: Naturreservat

Läge: ca 4 km norr om Vännäs. 

Hitta hit: Ta E12 mot Lycksele. Efter ca 2,5 km ligger Starrberget på höger sida.