Brånsjön

I Brånsjön nära Vännäsby kan rastande och häckande fåglar frossa i häpnadsväckande mängder insekter. Sjön är också en av Västerbottens riktiga pärlor för oss som uppskattar utflykter i naturen. Ta med välfylld fikakorg och kaffetermos. Vid sjöns fågeltorn njuter du sedan av vacker och rik Västerbottensnatur.
Fågeltorn nära våtmarkerna i reservatet.

En fågelsjö med hög biologisk mångfald

Vår, sommar och höst kokar det av fåglar i Brånsjön. Årta, skedand, stjärtand, brunand, sothöna och svarthakedopping häckar regelbundet. Och självklart finns vanliga arter som kricka, bläsand, grönbena och enkelbeckasin. Från mitten av april till mitten av maj är Brånsjön full av rastande änder och gäss. Bland sädgässen står då och då även ovanliga spetsbergsgäss eller ibland till och med fjällgäss.

Mat i europatoppen

Brånsjön har i forskningens namn blivit grundligt undersökt vad gäller änder och vad dessa äter. Det visade sig att Brånsjön är en riktig våtmarkspärla när det gäller insekter som sötvattengråsugga, dykarskalbaggar, mygg, knott och fjädermyggslarver. Dessa insekter är utmärkt mat för änder. Rikedomen i Brånsjön är så extrem att sjön ligger i toppklass även om man jämför med klassiska fågellokaler i Skåne, Normandie och Camarque.

Omfattande våtmarksrestaureringsprojekt

Efter att det nya reservatsbeslutet och skötselplanen beslutades i februari 2010 startades det inom landsbygdsprogrammet insats för Utvald Miljö i särklass största våtmarksrestaureringsprojektet i länet. Under projektåren 2010-2011 restaureras över 100 ha strandäng genom avverkning, stubbfräsning och stängsling. Stora satsningar på tillgänglighet för besökare gjordes också. Läs mer om förankringsprocessen och restaureringsprojektet här.

Skydd

Brånsjön har två olika former av skydd, det är både skyddat som ett naturreservat och genom Natura 2000. Natura 2000 är ett nätverk bland EU:s medlemsländer med syfte att skydda värdefull natur för framtiden. Natura 2000-arbetet styrs av två EU-direktiv, Fågeldirektivet samt Art- och habitatdirektivet. I de två direktiven anger man olika naturtyper, växter och djur som medlemsländerna kommit överens om är speciellt skyddsvärda i ett europeiskt perspektiv. I bevarandeplanen i högerspalten kan du ta reda på varför just Brånsjön är skyddat genom Natura 2000.

Utflykt till gamla obsladan en solig vårvinterdag.

Kontaktpersoner

Peter Näslund
vasterbotten@
lansstyrelsen.se

Telefon: 010-225 44 44

OBS Var försiktig vid skoteråkning!

Observera att det sitter kreatursstängsel i reservatet året om. Var försiktig om du kör skoter. 

Läs mer om skotertrafik i naturen
här.

 Fakta Brånsjön

Bildat: 1970, 2004
Storlek: 270 ha
Kommun: Vännäs
Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000
Läge: Vid byn Brån, alldeles i närheten där Vindel- och Umeälven flyter samman