Hässningberget

Under årtionden har biologistudenter krupit fram bland spännande mossor och rara kärlväxter i Skravelsjöbäckens ravin. Nu är området naturreservat och många fler kan finna vägen dit. Följer du stigen upp till toppen kan du njuta av utsikten mot Umeå och Klabböle.

Utsikten från berget

Hässningberget ligger mellan byarna Klabböle och Skravelsjö, bara 6 km sydväst om centrala Umeå. Reservatet omfattar norra delen av berget. På toppen är skogen gles med knotiga tallar och renskavda hällar. Den vidsträckta utsikten mot Umeälvens landskap med ålderdomliga byar och in mot staden är värd all möda den 140 meter höga toppbestigningen kräver.

utsiktsplats

Skravelsjöbäckens ravin

Skravelsjöbäckens ravin öster om berget är vildvuxen. Nära bäcken och i bergets sluttning växer en jungfrulig skog där gråal, sälg och asp frodas tillsammans med stora granar. Här finns också gott om döda träd i olika former och nedbrytningsstadier. Floran är ovanligt rik i den fuktiga ravinen. Midjehöga ormbunkar som majbräken och nordligt lundbräken samsas med kräsna örter som brunrör, kärrviol och kärrdunört. Den tropiska känslan befästs av fuktighetsälskande mossor som kranshakmossa, rosmossa och palmmossa.


Kontaktuppgifter

Johanna Reinoja Cunningham
vasterbotten@
lansstyrelsen.se

Telefon: 010-225 44 65

 Mer om området

 Fakta om Hässingberget

Bildat: 2006
Storlek: 95 ha
Kommun: Umeå
Skyddsform: Natureservat
Hitta: Från Umeå kör man lättast via Röbäck till Skravelsjö. Därefter höger mot Klabböle. I skogen mellan byarna finns en parkeringsplats med informationsskylt.
Service: Parkering, informationsskylt, utsiktsplats, vindskydd och grillplats.