Grössjön

Naturreservatens dag i Grössjön
Grössjön är ett av Umeå kommuns egna naturreservat där gammelskog och myrar ger vildmarkskänsla alldeles i närheten av stan.

Gammelskog med ett rikt fågelliv

I naturreservatet finns flera markerade stigar, grillplatser och ett fågeltorn. I sjön häckar bl.a. svarthakedopping, grönbena och sångsvan. I sjön hittar du också bisamråttans karaktäristiska hyddor. Norr om sjön finns gammelskog med tjäder, pärluggla och tretåig hackspett. På de grova asparna växer lunglav. Stora blomstermyran i reservatets södra del är ett av kustlandets få rikkärr där ovanliga växter som korvmossa och knagglestarr växer.


Kontaktuppgifter

Johanna Reinoja Cunningham
vasterbotten@
lansstyrelsen.se

Telefon: 010-225 44 65

 Mer om reservatet

 Fakta Grössjön

Bildades: 1997

Storlek: 238 ha

Kommun: Umeå

Skyddsform: Naturreservat

Hitta: Följ väg E12 från Umeå mot Holmsund till avtagsväg åt höger skyltad med liten skylt Bergsbodavägen, fortsätt dock Holmsundsvägen ytterligare 500 m till liten avtagsväg åt vänster upp i skogen och fortsätt till vägens slut. Här börjar en markerad vandringsled.