Piparböle

Piparböle är en del av en rullstensås. Området är en orörd del av åsen som i övrigt är påverkad av grustäkter.

En del av en rullstensås

Den stadsnära naturen i Piparböle skyddades för att förhindra att ännu mer av rullstensåsen än som redan var skulle bli grustäkter. Grustäkter läggs ofta i just rullstensåsar. 

På åsen växer luckig tallskog. På sådana här öppna tallhedar trivs många svampar som t ex Motaggsvampen.

Skydd

Piparböle skyddades 1978 som ett Naturvårdsområde. Numera räknas naturvårdsområden som naturreservat.


Kontaktuppgifter

Johanna Reinoja Cunningham
vasterbotten@
lansstyrelsen.se

Telefon: 010-225 44 65

 Mer om området

 Fakta om området

Bildades: 1978

Storlek: 14 ha

Skyddsform: Naturvårdsområde

Hitta: Piparböle ligger ca 5 km norr om Umedalen i Umeå vid Piparbölesjön.