Vindelfjällen

Vindelfjällen är ett av Europas största skyddade områden. Här finns enorma arealer öppen fjällhed, frodiga fjällbjörkskogar, våtmarker och lavrika granurskogar.

Kungsleden är Vindelfjällens pulsåder

Ett utmärkt sätt att uppleva Vindelfjällen är att vandra Kungsleden mellan Ammarnäs och Hemavan. Leden går genom Tärnasjöns breda dalgång och längs foten av Norra Storfjället. Från dalbottnarna på 600-metersnivån reser sig högfjällen med toppar på över 1700 meter. Längs Kungsleden finns fina stugor med stugvärd, kiosk och bastu. Tre vindskydd utmed Kungsleden förbättrar säkerheten för besökaren. 

Upp på kalfjället!

Under sommaren tar dig en vandring genom fjällvärldens alla naturtyper, från dalgångarnas barrskog till de kargaste fjällhedarnarna, där bara lavar och ett fåtal härdiga örter kan klara sig. Vintern erbjuder gnistrande scenerier och möjlighet att spåra fjällens små och stora däggdjur. Människan har under 8 000 år lämnat varsamma avtryck i Vindelfjällen. Här är vildmarken också kulturbygd.

smörbollar

Fåglar i Vindelfjällen

Fågellivet är mycket rikt i Vindelfjällen. Vadare som dubbelbecksin, myrsnäppa och småspov trivs i våtmarker. Lavskrika, lappmes och tjäder kan du hitta i barrskogarna. Fjällripa, dalripa och jaktfalk trivs i björkskogen och på kalfjället. Deltaområdet i Ammarnäs är en klassisk lokal för rastande vårfåglar, Marsivaggie, Vindelvagge och Tärnasjön är välkända häckningsplatser.

Besök naturum

Vindelfjällen Naturum i Ammarnäs och Hemavan fungerar som entré till Vindelfjällens naturreservat. I naturum finns utställningar om områdets natur och kultur. Personalen kan berätta mer om sevärdheter, turer, jakt, fiske och andra aktiviteter. Fjällbotaniska trädgården i Hemavan är en del av naturum. 

Skydd

Vindelfjällen har två olika former av skydd, det är både skyddat som ett naturreservat och genom Natura 2000. Natura 2000 är ett nätverk bland EU:s medlemsländer med syfte att skydda värdefull natur för framtiden. Natura 2000-arbetet styrs av två EU-direktiv, Fågeldirektivet samt Art- och habitatdirektivet. I de två direktiven anger man olika naturtyper, växter och djur som medlemsländerna kommit överens om är speciellt skyddsvärda i ett europeiskt perspektiv. I bevarande-planen i högerspalten kan du ta reda på varför just Vindelfjällen är skyddat genom Natura 2000. 


 Kontakta oss gärna!

Skötsel och Friluftsliv

Johan A. Lindberg
vasterbotten@lansstyrelsen.se
010-225 44 49

Fiske

Torleif Eriksson vasterbotten@lansstyrelsen.se
010-225 44 25

Rennäring

Karl-Göran Edstedt vasterbotten@lansstyrelsen.se
010-225 43 14

Markupplåtelser

Julia Holmström

vasterbotten@lansstyrelsen.se
010-225 44 66

Broar, spänger och stugor

 Fakta om Vindelfjällen

Bildat: 1993, 1995
Storlek: 555 103 ha
Kommun: Sorsele/Storuman
Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000
Läge: Naturreservatet är enormt och kan nås från en rad olika utgångspunkter. Vanligast är dock att man startar i Ammarnäs eller Hemavan.
Service: se karta under "För besökaren".