Sandseleforsen

vy över sandseleforsen
Sandseleforsen är en del av den vackra Vindelälven. Har du vägarna förbi kan ett stopp rekommenderas med fikapaus till forsen brus!
fikaplats vid forsen

Naturreservat längs nationalälv

Uppströms broarna över Vindelälven, vid Sandsele, ligger Sandseleforsens naturreservat. Vindelälven är en av våra nationalälvar. Forsen är uppsplittrad i ett förgrenat lopp med ett antal holmar ute i forsen. De är klädda med naturskog. På den västra sidan finns stigar, rastplats  och vindskydd.

Skydd

Sandseleforsen har två olika former av skydd, det är både skyddat som ett naturreservat och genom Natura 2000. Natura 2000 är ett nätverk bland EU:s medlemsländer med syfte att skydda värdefull natur för framtiden. Natura 2000-arbetet styrs av två EU-direktiv, Fågeldirektivet samt Art- och habitatdirektivet. I de två direktiven anger man olika naturtyper, växter och djur som medlemsländerna kommit överens om är speciellt skyddsvärda i ett europeiskt perspektiv. I bevarande-planen i högerspalten kan du ta reda på varför just Sandseleforsen är skyddat genom Natura 2000. 


Kontaktuppgifter

Johan A Lindberg
vasterbotten@
lansstyrelsen.se

Telefon: 010-225 44 49

 Fakta om Sandseleforsen

Bildat: 1982, 1995
Storlek: 115 ha
Kommun: Sorsele
Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000
Läge: vid Sandsele längs väg 363, strax innan Blattnicksele
Service: Informationsskylt, stigar, rastplats  och vindskydd.