Kallkällmyran

Guckusko, tvåblad, brudsporre, ängsnycklar och sumpnycklar. Det är namnen på några av de kalkkrävande orkidéer som har fått en fristad i Kallkällmyrans naturreservat.

Rikkärr

Risklädda strängar med små martallar som krampaktigt håller sig fast. Blöta kärrpartier klädda med starr. Så är vi vana att se våra norrländska myrar. Kallkällmyran är något så ovanligt som ett rikkärr. Kalk i berggrunden gör att många av de vanliga risväxterna och arter som tex hjortron inte trivs här. Det gör markerna öppnare och ljusare och att mindre växter trivs här. Orkidéerna är ett exempel på växter som frodas. Några att nämna är ängsnycklar, grönkulla och den stora tvåblad. Lillmorenmyren är områdets rikaste plats. Runt kallkällan i myren trivs den ovanliga mossan korvskorpionmossa.

Gransumpskog

Gransumpskogen breder ut sig i väst och sydväst. Här är marken fuktig. Här trivs höga växter såsom den spektakulära guckuskon och i skogens djup gömmer sig den lilla mossviolen.

I de torrare kantpartierna växer den giftiga tibasten och den vanlijdoftande fjällskäran som egentligen är vanligare i fjällområdena. 


Johanna Reinoja Cunningham
vasterbotten@lansstyrelsen.se
010-225 44 65

 Mer om området

 Fakta om Kallkällmyran

Bildades: 2014

Storlek: 88 ha

Skyddsform: Naturreservat

Hitta: Ta väg 95 mot Bastuliden vid Bolidenkorsningen längs väg 370. Efter Bastuliden ta skogsvägen in mot Kälberget ca 1 km. Härifrån är det ca 200 meter in till området.