Vajsjön

Norsjöborna har en fantastisk fågelsjö in på knuten. Föreningen Vajsjöns vänner värnar om sjön som utflyktsmål och värdefull fågelsjö.

Vajsjön

Sjö med spännande historia

Vajsjön var tidigare en del av Norsjön. I slutet av 1800-talet sänkte man sjön för att öka avkastningen vid slåttern och då bildades Vajsjön. Enligt gamla handlingar var den årliga avkastningen 2000 skrindor hö. Det motsvarar 400 ton i dagens mått. När sjöslåttern upphörde på 1940-talet började våtmarken att växa igen och den grunda sjön är därför idag mycket mindre till ytan.  

Vajsjöns fåglar

Bästa tiden för ett besök vid Vajsjön är under våren när isen ligger kvar och smältvatten översvämmar grässtränderna. Sjöorre, sädgås, småspov, svartsnäppa och ibland smalnäbbad simsnäppa rastar då i sjön under sin resa upp till fjällen. Gräsand, bläsand, kricka och årta är årliga häckare. Den senaste fågelinventeringen visar på det rika fågellivet i Vajsjön. Det är unikt för en sjö så långt norrut och in i landet.


Kontaktpersoner

Johanna Reinoja Cunningham
vasterbotten@
lansstyrelsen.se

Telefon: 010-225 44 65

 Fakta om Vajsjön

Bildades: 1971
Storlek: 270 ha
Kommun: Norsjö
Skyddsform: Naturreservat
Hitta: Vajsjön ligger en kilometer från samhället Norsjö. Man når reservatet från sjöns norra sida.