Kronören

Söder om Nordmaling i länets sydspets ligger skärgårds-området Kronören - Drivören. Här möter Västerbottens steniga moränkust den bördiga och klippiga Höga kusten.
Ishavshästsvans. Foto: Andreas Garpebring

Välskyltade stigar

Följ den markerade stigen från parkeringen vid vägen, utmed stigen finns informationsskyltar om områdets natur och kulturspår. Här kan du läsa om salpetersladan och gistvallarna, flador och grankloner. En nybyggd grillstuga har byggts vid havsstranden på Rönnören och på Vedhällan finns ett vindskydd och en grillplats.

Intressanta kärlväxter

På väg ut mot Vedhällan passerar du några vackra tjärnar och på stenstranden kan du hitta strandaster och ormtunga. På hällarna växer även kärleksört och gul fetknopp. Längst ut på Långroudden leder en markerad stig över ett klapperstensfält och ut till en vacker strandäng med fackelblomster, strandglim och den sällsynta strandveronikan. På den exponerade stenstranden växer den taggiga busken havtorn med sina C-vitaminrika gula bär.

I närheten av grillplatsen kan du studera berggrundens sirliga gnejs, med gångar av pegmatit och diabas. I Kronören finns den idag enda kända växtplatsen för den bredbladiga hästsvansen. Arten växer som en upprätt svans i det grunda vattnet utanför stranden vid Stor-Sandskäret.

Rikt fågelliv

Vid Långroudden brukar fågelskådare samlas under vår, höst och vinter för att se sträckande fåglar. När isen ligger utanför Umeå är fortfarande Kronören och Långroudden ett bra alternativ för den som söker fåglar vid havet. Johan Elmberg skriver i boken ”Fåglar i Nordmaling och Bjurholm”att Kronören är en av de få platser i Sverige där man till fots kan se mer än 100 fågelarter på en morgon.

Skydd

Kronören har två olika former av skydd, det är både skyddat som ett naturreservat och genom Natura 2000. Natura 2000 är ett nätverk bland EU:s medlemsländer med syfte att skydda värdefull natur för framtiden. Natura 2000-arbetet styrs av två EU-direktiv, Fågeldirektivet samt Art- och habitatdirektivet. I de två direktiven anger man olika naturtyper, växter och djur som medlemsländerna kommit överens om är speciellt skyddsvärda i ett europeiskt perspektiv. I bevarandeplanen i högerspalten kan du ta reda på varför just Kronören är skyddat genom Natura 2000. 


Kontaktpersoner

Peter Näslund vasterbotten@
lansstyrelsen.se

Telefon: 010-225 44 44

 Fakta Kronören

Bildat: 2002, 1995
Storlek: 5837 ha
Kommun: Nordmaling Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000-område
Hitta: Från väg E4 ca 6 km söder om Nordmaling sväng söderut mot Långron. Vägen slutar strax innanför Långroudden. Promenera utmed den östra stranden eller längs sommarstugevägen ut till udden.