Storrisbergsgrottorna

Grottforskare har länge uppmärksammat Nordmalings speciella tunnelgrottor. De vackra formerna i bergen är som en skulpturutställning! Grottor är spännande utflyktsmål för hela familjen. Vågar du gå in i den grotta där Tjuv-Ante höll till?
rott öppning in igenom en smal passage

Syftet är att bevara geovetenskapligt intressanta grottor och jättegrytor som exempel på glacial erosion. Det finns lättgångna vandringsleder genom reservatet.

Storrisberget med Tjuv-Antes grotta

Enligt en sägen från 1800-talet använde stortjuven och fribrytaren Tjuv-Ante grottan som gömställe. Tjuv-Ante eller Anders Andersson, som han egentligen hette, stal verktyg, hästar och kläder samt brände ner en ladugård.

Från öppningen i Tjuv-Antes grotta leder en stege ner till en spricka som är 1,5 meter bred vid bottnen. Längst in leder ytterligare en stege ner till en djupare nivå. Totalt är grottan med gångar 30 meter lång. Utanför grottan kan man följa leden förbi höga bergväggar och klapperstensfält till bergets nordsida.  

Skydd 

Storrisbergsgrottorna har två olika former av skydd, det är både skyddat som ett naturreservat och genom Natura 2000. Natura 2000 är ett nätverk bland EU:s medlemsländer med syfte att skydda värdefull natur för framtiden. Natura 2000-arbetet styrs av två EU-direktiv, Fågeldirektivet samt Art- och habitatdirektivet. I de två direktiven anger man olika naturtyper, växter och djur som medlemsländerna kommit överens om är speciellt skyddsvärda i ett europeiskt perspektiv. I bevarande-planen i högerspalten kan du ta reda på varför just Storrisbergsgrottorna är skyddat genom Natura 2000. 


Kontaktpersoner

Peter Näslund vasterbotten@
lansstyrelsen.se

Telefon: 010-225 44 44

 Fakta Storrisbergsgrottorna

Bildat: 1975, 1995
Storlek: 21 ha
Kommun: Nordmaling
Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000
Hitta: Från E4, sväng västerut mot Olofsfors. Följ skyltning mot Norrfors. Efter ca 2 km är det skyltat ”Naturreservat”.