Lidbergsgrottorna

Grottforskare har länge uppmärksammat Nordmalings speciella tunnelgrottor. De vackra formerna i bergen är som en skulpturutställning! Grottor är spännande utflyktsmål för hela familjen.
Marmitgrotta.

Reservatet är lättillgängligt och här hittar du vackert slipade sprickgrottor, som Stora Lidbergsgrottan och Marmitegrottan. Grottorna bildades av att stora block virvlade runt i havets bränningar och nötte mot klipporna för ungefär sju tusen år sedan. Syftet är att bevara geovetenskapligt intressanta grottor och jättegrytor som exempel på glacial erosion. Det finns lättgångna vandringsleder genom reservaten.

Skydd

Lidbergsgrottorna har två olika former av skydd, det är både skyddat som ett naturreservat och genom Natura 2000. Natura 2000 är ett nätverk bland EU:s medlemsländer med syfte att skydda värdefull natur för framtiden. Natura 2000-arbetet styrs av två EU-direktiv, Fågeldirektivet samt Art- och habitatdirektivet. I de två direktiven anger man olika naturtyper, växter och djur som medlemsländerna kommit överens om är speciellt skyddsvärda i ett europeiskt perspektiv. I bevarandeplanen i högerspalten kan du ta reda på varför just Lidbergsgrottorna är skyddat genom Natura 2000. 


Kontaktpersoner

Johan A Lindberg
vasterbotten@
lansstyrelsen.se

Telefon: 010-225 44 49

 Fakta Lidbergsgrottorna

Bildat: 1975, 1995

Storlek: 20 hektar

Kommun: Nordmaling

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta: Kör från E4 mot Lögdeå. Vid trevägskorsningen mitt i byn kör man mot Aspeå. Direkt söder om bron över Aspån finns vägvisning mot naturreservatet.