Hummelholm

I Hummelholm sköter byborna alltjämt lövängarna på gammalt sätt, med vårstädning och slåtter varje år. Tack vare det hålls det vackra landskapet öppet och somrarnas blomsterprakt kan bevaras.

Blomrika lövängar

Hummelholmsängarna är blomrika och frodiga. På försommaren blommar rödblära och åkerbär och på eftersommaren fibblor, gullris, renfana och älvsallad. Delar av reservatets skogar får växa fritt. Där trivs fåglar som trädgårdssångare och lövsångare.

Naturreservat med lokalt engagemang

Hummelholm kulturförening utför på uppdrag av länsstyrelsen årlig röjning och slåtter i lövängarna. Under två helger i augusti samlas bybor, unga som gamla, för att med lie och höräfsa genomföra slåttern på Granholmen och Hästängsholmen. Slåtterdagarna är mycket uppskattade. De ger bybor, bekanta och släktingar tillfälle att träffas och skapar stor gemenskap. Samtidigt bevaras och sprids kunskap om hur man förr skördade med enkla redskap,. Det finns också mycket tid över för prat, skratt, kaffe och god mat.   

Hamlat träd ute på en slåtteräng i juni månad

Storholme med skoglig slått

En karta över Hummelholm från 1793 visar att det som i dag är reservat då låg nästan helt under vatten. Allt som fanns var två öar i väster, ”Hollmarne”, som bestod av slåttermarker. År 1858 skiftades byns marker i laga skifte. Då fanns tolv öar i västra delen av byn. En av dem betecknades på lantmäterikartan som skoglig slått medan andra kallades hård- eller starrvall. Idag har Hummelholms lövängar växt samman med fastlandet. Det är Öreälven som ständigt skapar om landskapet genom översvämningar, isrörelser och transport av sediment.

Skydd

Hummelholm har två olika former av skydd, det är både skyddat som ett naturreservat och genom Natura 2000. Natura 2000 är ett nätverk bland EU:s medlemsländer med syfte att skydda värdefull natur för framtiden. Natura 2000-arbetet styrs av två EU-direktiv, Fågeldirektivet samt Art- och habitatdirektivet. I de två direktiven anger man olika naturtyper, växter och djur som medlemsländerna kommit överens om är speciellt skyddsvärda i ett europeiskt perspektiv. I bevarandeplanen i högerspalten kan du ta reda på varför just Hummelholm är skyddat genom Natura 2000. 


Kontaktpersoner

Peter Näslund vasterbotten@
lansstyrelsen.se

Telefon: 010-225 44 44

 Vidare läsning

 Fakta om Hummelholm

Bildades: 1977, 1995
Storlek: 27 ha
Kommun: Nordmaling
Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000
Hitta: Lövängarna ligger i Hummelholms by vid Öreälven. Från Umeå kör man lätttast via Hössjö och Gräsmyr. I Torrböle svänger man mot Hummelholms by. I Hummelholm är reservatet skyltat.