Vågträsk

Tallstammar
Vågträsk är ett litet talldominerat reservat som är beläget på en skarp och luckig tallhed.

Tre skogbränder i historisk tid

Skogen i reservatet bär spår efter åtminstone tre skogsbränder, den senare daterad till 1800-talets senare hälft. Trots spår av dimensionsavverkningar, stämpelbläckor och barktäkter är området intressant med flera generationer tall.

Skogen är på väg att få urskogsprägel

Under 2006 har länsstyrelsen huggit ned uppväxande gran i reservatet. Syftet är att efterlikna effekterna av skogsbrand och bevara de strukturer som normalt finns i en brunnen äldre tallskog. Skogen är på väg att få viss urskogsprägel och ska därför liksom hittills utvecklas fritt. Vågträsk ligger mycket lättillgängligt då det går en bilväg genom reservatet.


Kontaktuppgifter

Johanna Reinoja Cunningham
vasterbotten@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-225 44 65

 Fakta Vågträsk

Bildades: 1997, 2001 

Storlek: 12 ha

Kommun: Malå

Skyddsform: Naturreservat

Läge: 18 km öst om Adak, nära Skellefteälv