Nörd-Lövberget

Utsikt från Nörd-Lövberget
Nörd-Lövbergets naturreservat är beläget i västra delen av Malå kommun, ca 27 km VNV Malå samhälle. Altituden klättrar från 400 till 520 m ö h i Nörd-Lövbergets nordostvända sluttning.

Berget är brant och i den västra delen rikt på stora block. Där finns även ren berghäll, sprickor och grottliknande prång (smala passager).  

Naturskog

Skogen i området består av ca 150-250-årig grannaturskog med inslag av död ved i olika nedbrytningsstadier. Skogen ska lämnas att utvecklas fritt, vilket innebär att den kommer att präglas av naturliga processer så som trädens åldrande och döende, stormfällningar, insekters och svampars nedbrytning av ved samt nyetablering av träd i skogen.  

Växter

I området finns mycket hänglav, främst garnlav. Det finns spår av äldre plockhuggning i form av spridda gamla övervuxna stubbar. På marken finns ett mjukt mosstäcke av husmossa och väggmossa men också mycket blåbär, ekbräken, skogssjärna och midsommarblomster.


Kontaktuppgifter

Johanna Reinoja Cunningham
vasterbotten@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-225 44 65

 Fakta Nörd-Lövberget

Bildades: 2008

Storlek: 22 ha

Kommun: Malå

Skyddsform: Naturreservat

Hitta: Från väg 370 sväng av mot Holmsjö och Granberget ca 10 km innan väg 370 och 363 går ihop. Naturreservatet nås enklas från byn Granberget.