Avaås

Barrskog
Avaås urskogsartade skog är påverkad av bränder genom tiderna. 

Många av reservatets ståtliga gamla, höga tallar är äldre än 300 år. De gamla tallarna har överlevt bränderna. Det ser man på brandljuden, sår i barken, som syns på stammarna. Brandljud finns både på tallar och granar i området.

Skydd

Avaås har två olika former av skydd, det är både skyddat som ett naturreservat och genom Natura 2000. Natura 2000 är ett nätverk bland EU:s medlemsländer med syfte att skydda värdefull natur för framtiden. Natura 2000-arbetet styrs av två EU-direktiv, Fågeldirektivet samt Art- och habitatdirektivet. I de två direktiven anger man olika naturtyper, växter och djur som medlemsländerna kommit överens om är speciellt skyddsvärda i ett europeiskt perspektiv. I bevarande-planen i högerspalten kan du ta reda på varför just Avaås är skyddat genom Natura 2000. 


Kontaktuppgifter

Johanna Reinoja Cunningham
vasterbotten@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-225 44 65

 Fakta Avaås

Bildades: Blev domänreservat 1961 men ombildades 1997 till naturreservat, natura 2000 1997.

Storlek: 58 hektar

Kommun: Malå

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Läge: 16 km nordväst om Malå, i matsbergets sluttning ner mot Malån