Kittelforsheden

Barrskog
Örter och ormbunkar färgar marken lysande grön. Reservatet har tack vare det rörliga markvattnet en mycket rik flora.

Imponerande granar och fina växter

Här växer orkidéen norna, trolldruva, tibast och den starkt giftiga nordiska stomhatten. Granskogen i hela området är en fin naturskog. Granarna i området är imponerande stora trots att de endast är 130 år gamla.

Skydd

Kittelforsheden har två olika former av skydd, det är både skyddat som ett naturreservat och genom Natura 2000. Natura 2000 är ett nätverk bland EU:s medlemsländer med syfte att skydda värdefull natur för framtiden. Natura 2000-arbetet styrs av två EU-direktiv, Fågeldirektivet samt Art- och habitatdirektivet. I de två direktiven anger man olika naturtyper, växter och djur som medlemsländerna kommit överens om är speciellt skyddsvärda i ett europeiskt perspektiv. I bevarande-planen i högerspalten kan du ta reda på varför just Kittelforsheden är skyddat genom Natura 2000. 

 


Kontaktuppgifter

Andreas Garpebring
vasterbotten@
lansstyrelsen.se

Telefon: 010-225 44 27

 Fakta Kittelforsheden

Bildades: 1997, 2001

Storlek: 4.8 ha

Kommun: Lycksele

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Läge: Ca 6 km sydost om Björksele, området ligger i direkt anslutning till Vindelälven och väg 363 passerar rakt igenom reservatet.