Hällbergsträsk

Tallskog
Reservatet ligger i den norra sluttningen av berget Fäboliden, bara någon kilometer från Vindelälvens dalgång. Här gömmer sig många av skogens ovanligare invånare.

Gott om lunglav och orkidéer

Här trivs många orkidearter. Som t ex den svårfunna skogsfrun, nornan och den stora guckuskon.

Skogen är påverkad av gångna tidens skogsbränder, men området har trots detta en mycket stor andel gran. Granarna brukar oftast vara de träd som först brinner ner eftersom de har grenar ända ner till marken. Det finns gott om äldre lövträd, glasbjörk och sälg och här och var finns även aspar. Lunglav klär träden som krås och på enstaka sälgar kan man även hitta doftticka, en svamp vars lakritsdoft kan kännas på långt avstånd.  

Skydd

Hällbergsträsk har två olika former av skydd, det är både skyddat som ett naturreservat och genom Natura 2000. Natura 2000 är ett nätverk bland EU:s medlemsländer med syfte att skydda värdefull natur för framtiden. Natura 2000-arbetet styrs av två EU-direktiv, Fågeldirektivet samt Art- och habitatdirektivet. I de två direktiven anger man olika naturtyper, växter och djur som medlemsländerna kommit överens om är speciellt skyddsvärda i ett europeiskt perspektiv. I bevarande-planen i högerspalten kan du ta reda på varför just Hällbergsträsk är skyddat genom Natura 2000. 


Kontaktuppgifter

Andreas Garpebring
vasterbotten@
lansstyrelsen.se

Telefon: 010-225 44 27

 Fakta Hällbergsträsk

Bildades: 1997, 1995

Storlek: 104 ha

Kommun: Lycksele

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Läge: ca 5 km väster om Vindelgransele