Stockholmsgata

Det sägs att namnet Stockholmsgata syftar på de trånga gatorna i Gamla stan. Men ingen stadsgata kan ge samma mäktiga upplevelse som en vandring genom den djupa och långa kanjon som skär genom skogen just på gränsen mellan Västerbotten och Västernorrland.

Katastroftappning

Stockholmsgata är en storslagen kanjonbildning, 50 meter djup och 1,5 kilometer lång. Den bildades för 9 400 år sedan, då en mäktig isälv störtade ner i dalgången och gröpte ur en svaghetszon i urberget. Troligen skedde denna katastroftappning till följd av en jordbävning. En tur genom kanjonbildningen är en hisnande upplevelse. De lodräta väggana är som mest 40 meter höga.  

Jättegrytor

Förutom den mäktiga kanjonen finns andra spännande formationer i reservatet. Strax öster om kanjonens norra ände finns en fyra meter djup jättegryta. Den bildades när vattenströmmarna tvingade sig ner i berget. Jättegrytans botten har en diameter på drygt 5 meter.

Sällsynta lavar

I den fuktiga kanjonbotten förekommer sällsynta arter som skuggblåslav och trådbrosklav. Lavskrika är vanlig i området. Här finns också tretåig hackspett, tjäder och goda gnagarår tornfalk och pärluggla. Med lite tur kan man få se kungsörn eller spår av björn eller lodjur.

Flicksländor

Skydd

Stockholmsgata har två olika former av skydd, det är både skyddat som ett naturreservat och genom Natura 2000. Natura 2000 är ett nätverk bland EU:s medlemsländer med syfte att skydda värdefull natur för framtiden. Natura 2000-arbetet styrs av två EU-direktiv, Fågeldirektivet samt Art- och habitatdirektivet. I de två direktiven anger man olika naturtyper, växter och djur som medlemsländerna kommit överens om är speciellt skyddsvärda i ett europeiskt perspektiv. I bevarande-planen i högerspalten kan du ta reda på varför just Stockholmsgata är skyddat genom Natura 2000. 


Kontaktuppgifter

Andreas Garpebring
vasterbotten@
lansstyrelsen.se

Telefon: 010-225 44 27

 Fakta om Stockholmsgata

Bildat: 1974, 1995

Storlek: 122 ha

Kommun: Åsele

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta: Från Åsele ca 50 km. Välj väg 557 söderut mot Björna. Passera Överrisjö och Ytterrisjö. När du kommer till Häggsjömon, ser du skylten Stockholmsgata.

 Content Editor


Obs! Se upp för mycket brant terräng och höga klippstup nära stigarna.