Alla bevarandeplaner

Här hittar du samtliga fastställda bevarandeplaner för Natura 2000-områden i Västerbottens län, som pdf-filer.

 

Bevarandeplanerna är tyvärr i många fall inte uppdaterade med de senaste uppgifterna, efter de justeringar som EU-kommissionen beslutade om i november 2013. Det innebär att naturtyper eller arter kan saknas.

Om det är viktigt så dubbelkolla antingen med Naturvårdsverkets karttjänst för skyddade områden, eller kontakta Länsstyrelsen.

Bevarandeplaner i alfabetisk ordning

 Om bevarandeplaner