Skoteravstängningar

Majförbudet

Majförbudet inträder den 5 maj och efter det krävs det dispens från Länsstyrelsen för att köra snöskoter på statlig mark.

Tillfälliga skoterförbud inom samebyarnas kalvningsområde kan införas redan innan majförbudet inträder. Dessa beslut kungörs i lokaltidningarna och här.

För aktuella gränser se skoterwebben.

 

Renar på Gitsfjället

Vilhelmina södra sameby flyttar 5 000 renar med start från Brännåkersvägen 2 maj. Om du befinner dig i området kring Gitsfjället , tänk på att visa hänsyn och ta det lugnt om du kör skoter. Det är straffbart att skrämma eller på annat sätt ofreda renar i ett område där renskötsel är tillåten.

Aktuella avstängningar

Ubmeje tjeälddie och Ran, Tärnasjön

Länsstyrelsen har beslutet om föreskrifter son regleras skotertrafiken inom Ubmeje tjeälddies och Rans marker.

Skotertrafik förbjuds för ortsbor på följande leder fr o m den 9 maj 2018  t o m 1 juni 2018:

- Hemavan-Tärnasjön

- Solberg-Tärnasjön

- Syterstugan-Bångfjället

Föreskrifter gäller inte yrkesutövare enligt 1 § TRF 1-6

Ubmeje tjeälddie, Magasjön mm

Länsstyrelsen har beslutat om föreskrifter som reglerar skotertrafiken inom Ubmeje tjeälddies marker.

Skotertrafik förbjuds på följande leder:

Magasjön-Suojale, Rödingträsk-Lillstenträsket och Brånaberg-Viktoriakyrkan från den 29 april t o m 4 maj 2018

Boksjön-Vatjosjön från den 30 april t o m 4 maj 2018

Föreskrifterna gäller inte:

- Yrkesutövare enligt 1 § TRF 1-6

- Ortsbor för färd till upplåtna fiskevatten för husbehovsfiske eller för färd närmaste väg till och från egen stuga.

Rans sameby, Jireskalet

Länsstyrelsen har beslutat om föreskrifter som reglerar skotertrafiken inom Rans samebys marker.

Skotertrafik förbjuds på leden mellan Tärnasjön och Umasjö från den 24 april t o m 4 maj 2018.

Föreskrifterna gäller inte:

- Yrkesutövare enligt 1 § TRF 1-6

- Ortsbor för färd till upplåtna fiskevatten för husbehovsfiske eller för färd närmaste väg till och från egen stuga.

Ubmeje tjeälddie, Jofjället

Länsstyrelsen har beslutat om föreskrifter som reglerar skotertrafiken inom Ubmeje tjeälddies marker.

Skotertrafik förbjuds i terräng och på skoterleder inom följande småviltjaktområden:

U12 och U5, del del som inte är permanent regleringsområde, från den 24 april t o m 4 maj 2018.

Föreskrifterna gäller inte:

- Yrkesutövare enligt 1 § TRF 1-6

- Ortsbor för färd till upplåtna fiskevatten för husbehovsfiske eller för färd närmaste väg till och från egen stuga

Vilhelmina norra samebys marker

Länsstyrelsen har beslutet om föreskrifter som reglerar skotertrafiken i tre områden (A-C) på Vilhelmina norras marker.

Skotertrafik förbjuds i terräng och på skoterleder i följande områden:

A. Södra Gardfjället-Henriksfjället-Fågelfjället-Valfjället från den 24 april t o m 4 maj 2018

B. Klitvallen från den 24 april t o m 1 maj 2018

C. Tjahkevaartoe från den 1 maj t o m 4 maj 2018

Föreskrifterna gäller inte:

- Skoterlederna:Kittelfjäll-Virisen, 24 april - 4 maj; Borkan - Virisen, 24 april - 4 maj; Grönfjäll - Klitvallen 1 maj - 4 maj

- Yrkesutövare enligt 1 § TRF 1-6

- Ortsbor för färd till upplåtna fiskevatten för husbehovsfiske eller för färd närmaste väg till och från egen stuga.

Vapstens samebys marker

Länsstyrelsen har beslutat om föreskrifter som reglerar skotertrafiken i fyra områden (A-D) på Vapstens marker.

Skotertrafik förbjuds i terräng och på skoterleder i följande småviltsjaktområden:

A. VA 18-19 (N. Gardfjället och Gebna) från den 17 april t o m 4 maj    2018

B. VA 10 (Anjonaområdet) från den 17 april t o m 29 april 2018

C. VA 11, 12, 13, 14, 15, 17 (Virisfjäll-Arefjällsområdet) från den 23 april t o m 4 maj 2018

D. VA 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (S. Storfjällsområdet) från den 25 april t o m  4 maj 2018

Föreskrifterna gäller inte:

- Skoterlederna: Matsdal-Virisen, Lövlund-Virisen, Boxfjället-Ropen.

- Isarna på Virisen och Ropen

- Yrkesutövare enligt 1 § TRF 1-6

- Ortsbor för färd till upplåtna fiskevatten för husbehovsfiske eller för färd närmaste väg till och från egen stuga.

Ammarnäs, Skebleskalet

Länsstyrelsen har beslutat om föreskrifter som inte tillåter ortsbor att köra snöskoter i området Marsivagge-Skebleskalet-Dalovardo. Grans sameby håller renar i området. Föreskrifterna gäller från den 12 april 2018 till den 4 maj 2018. Undantaget är ortsbor som ska färdas till upplåtna fiskevatten eller till egen stuga den kortaste vägen.