Skoteravstängningar

Majförbud och tillfälliga skoterförbud.

Majförbudet

Majförbudet inträder den 5 maj och efter det krävs det dispens från Länsstyrelsen för att köra snöskoter på statlig mark.

Tillfälliga skoterförbud inom samebyarnas kalvningsområde kan införas redan innan majförbudet inträder. Dessa beslut kungörs i lokaltidningarna och här. För aktuella gränser se skoterwebben.

Aktuella avstängningar

 

 Avstängningsbeslut

 Här hittar du kartan för småviltjaktsområdena