Småviltsjakt på statens mark

I Västerbottensfjällen erbjuds jakt på ca 1,1 miljoner hektar, dels i renodlad fjällmiljö med jakt på dalripa och fjällripa, dels i skogslandet med jakt på skogsfågel som tjäder och orre.

Upplåtelse sker med stöd av rennäringslagen och rennäringsförordningen. Hänsyn till renskötseln är därför grunden för jakten. Hänsyn till miljön och andra intressen finns också med i regelverket som närmare beskrivs i villkor för jakten där du finner mer detaljer om fjälljakten.

På förekommen anledning upprepas att hundträning jämställs med jakt och följer samma regler som jakten och kan påbörjas tidigast 25 aug

Jakten 2016/2017

Det kommer inte ske några förändringar i upplåtelsen av småviltsjakten 2016/2017.  Uppdelningen av jaktområden är samma som förra året. En begränsning av antalet jägare per dag i varje område kommer att ske även i år. Antalet jägare per dag är beroende av storlek på jaktområde (se text längre ner).

Länsstyrelserna anpassar det tillåtna totala jakttrycket till ripbeståndens storlek. I år kommer information om detta efter genomförda ripinventeringar i mitten av augusti.

Försäljning av jaktkort

Start för försäljning av jaktkort sker som alltid med början 20 augusti. Årskortsförsäljning med start någon dag tidigare (aktivering av årskort möjlig 20 augusti).

Köp och aktivera jaktkort på natureit.se

Du kan köpa jaktkort via  www.natureit.se där du även aktiverar jaktdagar och viltrapporterar. Försäljning av jaktdagar, aktivering av dagar kommer att starta 20 augusti kl 11.00 2016.

Ett par förändringar har skett vad gäller återförsäljare. Sorsele Camping säljer inte jaktkort längre. I Tärnaby/Hemavan så kommer inte Tärna sport att sälja jaktkort. Ny återförsäljare av småviltjakten på statens mark ovan odlingsgränsen är Cykel och Fiske i Hemavan.

Här hittar du övriga försäljningsställen av jaktkort

Försäljning av jaktkort

Start för försäljning av jaktkort sker som alltid med början 20 augusti. Årskortsförsäljning med start någon dag tidigare (aktivering av årskort möjlig 20 augusti).

Köp och aktivera jaktkort på natureit.se

Du kan köpa jaktkort via  www.natureit.se där du även aktiverar jaktdagar och viltrapporterar. Försäljning av jaktdagar, aktivering av dagar kommer att starta 20 augusti.

Här hittar du övriga försäljningsställen av jaktkort

System

Systemet för småviltsjakt i Västerbottens län bygger på följande grundfundament:

  • Dalgångsorienterade försäljningsställen med hög servicenivå och hög informationsprofil
  • Samebyvis indelning i för närvarande 154 naturgivna områden
  • För Sorsele kommun gäller särskilda villkor 
  • Områden med stor renförekomst avstängs från jakt (information via Internet med 5 dagars  framförhållning)
  •  Jakttrycksbegränsning till visst antal jaktmandagar/km2 inom varje område
  • Dagkort 275kr
  • Årstillstånd 800kr, för fjällkommunbor 
  • Länskort för länsbor 1500 kr 
  • Årlig ripinventering med uppföljning inom tre representativa jaktområdenr 
  • Försäljning av jaktkort kan starta 20 augusti

Viltrapportering

Efter genomfört jakttillfälle ska viltrapportering ske innan ny jakt genomförs. Viltrapportering ska ske inom 14 dagar efter jakten. Viltrapportering sker via den länsstyrelsegemensamma hemsidan: www.natureit.se

Jaktcamper

Tältning inom samma kilometerruta mer än fyra nätter i följd, liksom uppställning av tält – ett eller flera – med en större sammanlagd bottenyta än 18 kvadratmeter kräver Länsstyrelsens godkännande. Jakträtten kan gå förlorad om man utnyttjar en jaktcamp som inte har giltigt tillstånd. Jaktcamper anmäls till länsstyrelsen senast ett dygn i förväg. Blankett för anmälan jaktcamp finner du i högermarginalen.