Tjåkkelestugan

Mars 2013 invigde länsstyrelsen den nyrenoverade Tjåkkelestugan på Fjällfjället, norr om Klimpfjäll. Efter en renovering från grunden, från första stockvarvet till taknock.

Röda Tjåkkelestugan är renoverad 2011-2012 och har 6 bäddar och gamla stugan har 4 bäddar. Gamla stugan har ingen utrustning. Stallet är också öppet.

Koordinater
RT90: X 7231600 Y 1442050.
Sweref 99: N 7228894 E 479692.

Kostnad: 100 kr/natt/person.

Tjåkkelestugan ligger längs med leden som går från Klimpfjäll och Stekenjokk till norska gränsen.  

Hitta hit: Från bommen vid Stekenjokk är det 8 km på skidor. Obs skotrar parkeras 2 km innan stugan, skidåkning sista biten.

Tjåkkelestugan på kartan 

 

 

Norgefararleden från Klimpfjäll till Kroken

Ända sedan förhistorisk tid har människor på båda sidor om fjällkedjan haft kontakt och idkat handel med varandra. Än idag kan man följa flera av dessa "norgefararleder".  Lederna användes också ofta av samerna vid sina flyttningar mellan sommar- och vinterbete. Nybyggarna i Kultsjödalen åkte till de norska handelsplatserna Kroken och Mosjöen. Handelsfärderna till Norge gick vanligen 2 gånger per år med häst och släde. En färd före jul och en färd i mars/april när ripjaken var avslutad och skaren ännu bar. Ibland gjorde man också en tur till den norska marknadsdagen, tiendebyttet, i september. Då fick man bära packningen på ryggen, klövja hästen eller använda en liten träsläde som hästen kunde dra.

Fjällbönderna hade med sig ripa, skinn, näver, smör och ost. Varorna byttes mot mjöl, socker, salt, kaffe, fotogen och annat man kunde behöva. På hemvägen kunde lasset väga mellan 500 och 1 000 kilo. Ibland begav sig också samerna till handelsplatserna. De var i högre grad självförsörjande och ren-skötselns nomadiserade tillvaro innebar också svårigheter att lagra större förråd av mat och andra förnödenheter.

Man samlades vid Norgefarargården i Klimpfjäll innan man tillsammans gav sig av över fjället. Det kunde komma folk åkande ända från Åsele. Från Klimpfjäll gick Norgefararleden upp efter Dårronbäcken, genom Durrenskalet till Tjåkkele och vidare genom Remdalen. När man passerat gränsen färdades man vidare genom Harvasdalen och Susendalen, för att så småningom anlända till handels-platserna Kroken eller Mosjöen. Resan kunde ta flera dagar. Om det blev dåligt väder flera veckor. Den första dagsetappen slutade vid Tjåkkele, drygt en mil NNV om Klimpfjäll. Dagen efter gjordes tremilaresan till Kroken och därefter gick färden vidare i dagsetapper till Mosjöen. 

I slutet av 1800-talet fraktades en stuga från Marsliden till Tjåkkele. Flytten utfördes av JP Jonsson Lövberg från Marsliden. Ett stall uppfördes också för att härbärgera hästarna. Både stugan och stallet står ännu kvar på stugplatsen. De restaurerades i slutet av 1970-talet.

Längs Norgefararleden färdades också fjällbor på väg till Amerika. Mellan 1867 och 1915 emigrerade knappt 1 000 personer från Vilhelmina. Det kan jämföras med att antalet bosatta i socknen år 1867 uppskattades till omkring 3 000 personer. Via Mosjöen kunde de ta sig ner till amerikahamnarna i Trondheim och Bergen. I en av Tjåkkelestugorna har en emigrant år 1906 lämnat "En sista hälsning till fäderneslandet".

På 1920-talet byggdes en renvaktarstuga. Ransarån utgör gräns mellan samebyarna Vilhelmina norra och Vilhelmina södra. Stugan användes av samerna för övernattning vid skiljningar i trakterna omkring. Ibland kunde det bli riktigt trångt i stugan eftersom man inte hade möjlighet att som idag åka tillbaka till sitt boende. Då användes alla utrymmen. Periodvis bodde här också personer som var anställda av lappväsendet för att sköta om renstängslet mot Norge. 

 Rennäringens årscykel delas in i åtta årstider. På våren då vajorna föder sina kalvar. Från och med maj ska renarna befinna sig väster om odlingsgränsen. Under kalvningstiden maj-juni är det mycket viktigt att renarna får vara ostörda. Efter kalvmärkningen i början av juli släpps renarna för att beta. Under den tiden håller sig renarna främst till höglänta områden för att komma undan knott och andra insekter. På hösten samlas renarna ihop för uttag till sarvslakten. Renar finns kvar i området tills snön kommer och de flyttar till vinterbeteslandet. Tänk på att renar vistas i området från vår till långt in på hösten och visa hänsyn.

Idag står stugorna öppna för dig som kommer vandrande eller skidande längs Ransarån. Stanna en stund och vila benen eller övernatta. Lämna sedan stugan i det skick du själv vill finna den. Kom ihåg att betala för din övernattning. Pengarna går till skötsel och underhåll av stugorna. Välkommen till Tjåkkelestugorna!