Stugor i fjällen

Besök gärna en stuga i något av reservaten.
Kanske för att övernatta
eller bara för att sitta ner och vila en stund.
Aigertstugan i vinterlandskap.

Vindelfjällens naturreservat

 
Information om Vindelfjällens alla stugor, kojor och rastskydd hittar du på vindelfjallen.se.

Det finns olika slags boende i Vindelfjällens naturreservat:

 • stugor längs Kungsleden i STF:s regi. För priser, se STF. 
 • stugor utmed Vindelvaggileden 100 kr eller 150 kr per natt. Obs: Övernattning i samband med slädhundskörning är förbjudet i Vindelkroken.
 • gratis boende i kojor. Ett enkelt boende med sovlav, kamin, bord och stolar. Ved finns som meterved.
 • övriga stugor för 100 kr per natt är i första hand för förvaltande personal och renskötare. Men i mån av plats kan de nyttjas för övernattning.

I rastskydden kan du ta en rast. De är endast för övernattning i nödsituationer. Ved finns inte.

 

Marsfjällets naturreservat

 • Marsfjällskåtan, rastskydd som ligger längs led. 
 • Bleriken i Mattskanområdet. Stuga med 4 bäddar. 
 • Matskanstugan. Stuga med 8 bäddar som ligger längs vandringsled.
 • Blerikstugan söder om Kittelfjäll. Stugan ägs av Vilhelmina norra sameby och har 16 bokningsbara bäddar. Köksdelen och ytterligare 4 bäddar står alltid öppet. Betalning för övernattning sker till samebyn. Bokning görs på tel. 070-258 17 09.

Vardo-, Laster- och Fjällfjället

 • Daningen/Daarnege, stuga med 4 bäddar.  100 kr/natt/person.
 • Durronskalet, rastskydd. 
 • Ljusliden, stuga, 13+2 bäddar, ligger längs led. 100 kr/natt/person.
 • Mon, rastskydd ligger längs led. Obs: eldningsförbud i kaminen.
 • Skible, stuga, 4 bäddar, ligger längs led. 100 kr/natt/person.
 • Sjliptjehke/Slipsikstugan, 10 bäddar, ligger längs led.  Den nya stugan stod klar i februari 2015. 100 kr/natt/person.  
 • Tjåkkelestugorna Nya stugan har 6 bäddar och gamla stugan 4 bäddar. Gamla stugan har ingen utrustning. Stallet är också öppet. 100 kr/natt/person.
 • Åtnikstugan, 6 bäddar + 12 sovplatser på övervåningen som inte är uppvärmd.  OBS! hjälptelefonen är avstängd. 100 kr/natt/person.

Brattikens naturreservat

 • Lappstugan, en koja med 2 bäddar, ligger längs led.  100 kr/natt/person.

Gitsfjällets naturreservat

Abelvattnet (inte naturreservat)

 • Stugan i Abelvattnet ("Luffarhotellet"). 

  För bokning av rum kontakta:  Viktor Israelsson,  Tärnamo 118, Tel. 076-832 68 80. Om ni innehar särskild rätt att fiska med nät och nyttjar stugan i samband med fisket är det viktigt att ni visar upp Länsstyrelsens beslut vid nyckelutlämning och betalning. Detta eftersom ni har rätt till en lägre rumshyra.     

Arevattnet (inte naturreservat)

 • Stugan i Arevattnet är en öppen stuga för 100 kr per natt. 2 rum, 4+2 bäddar. Ligger längs led.

 Kontakta oss gärna!

Naturreservatsförvaltare:
Johan Lindberg
010-225 44 49

Anläggningsansvarig:
Tommy Sjölund
010-255 44 53

Naturum Vindelfjällen: Ammarnäs 010-225 44 61
Hemavan 010-225 44 36

Betala med SMS eller via plusgiro. Läs hur du gör här.

 Stuga, koja och rastskydd

Stuga
Här kan du övernatta mot en avgift. Stugan har köksutrustning och madrasser, kudde och filt. Ta med lakan eller sovsäck. Besökare städar efter sig. Ved finns.

Koja
Här kan du övernatta gratis. Kojan har bara enkel köksutrustning och sovlav, ibland med madrass. Besökare städar efter sig. Ved finns.

Rastskydd
I rastskydden kan du ta en rast. De är endast för övernattning i nödsituationer. Ved finns inte.