Statens fjällfiskevatten

Fiske i Västerbottensfjällen

I Västerbottensfjällen finns fler än 5 000 sjöar i varierande storlek samt över hundra strömmande vatten. Fiskbeståndet på högre höjd består i huvudsak av röding och öring. På lägre nivåer och i dalgångarna tillkommer harr, lake och sik.

Fisket är tillgängligt både sommar och vinter. Vattnen är i högsta grad varierande och de flesta sportfiskemetoder kan tillämpas. Graden av tillgänglighet varierar också. Många vatten nås relativt enkelt från bilvägar medan andra kräver en rejäl marsch eller en flygtur.

Känslig miljö

Fjällen är inte bara storslagen vildmark utan också en viktig resurs för samernas renskötsel. Där befinner sig renarna från vår till höst. Kalvningsperioden från april till juni, är en särskilt känslig tid då stor försiktighet måste iakttas om man vistas på fjället. Renarna behöver dessutom betesro för att tillväxten ska bli god varför områden med betande renar bör undvikas. Det gäller även områden där insamling eller drivning av renar pågår.

Fjällnaturen är känslig för störningar. Inom fjällreservaten ska man vara extra uppmärksam på reservatsreglerna.

Fiskerätt i fjällområdet

Vattnen i fjällområdet är både statligt och privat ägda. Staten förvaltar i huvudsak de vatten som är belägna inne bland fjällen medan de privata återfinns i anslutning till de bebyggda fjälldalarna. De sistnämnda ingår ofta i fiskevårdsområden som också upplåter fiske.

Sportfiske i hundratals sjöar

För den sportfiskeintresserade finns hundratals sjöar, tjärnar och strömvatten att fiska i. Ungefär hälften av de statliga vattnen upplåts för sportfiske.De flesta vatten nås via vägar eller leder såväl sommar som vinter. Fiske upplåts hela året med vissa undantag. Upplåtelsetiderna kan också gälla enbart sommar- eller vinterfiske. Flytring är tillåten i alla upplåtna vatten medan båt får användas i vissa angivna vatten. Aktuella bestämmelser hittar du i vår fiskebroschyr, se länk till höger.

Husbehovsfiske ovan odlingsgränsen förbehålls ortsbor

Länsstyrelsen upplåter vissa vatten för husbehovsfiske åt ortsbor ovan odlingsgränsen. Med utgångspunkt av produktionsförutsättningar är antalet tillstånd per sjö är begränsat beroende på sjöns storlek. Upplåtelsen omfattar fiske med 10 st nät samt krokredskap. Tillstånd för nätfiske kan endast erhållas för ett vatten. Grundavgiften är 250 kr. För medsökande i samma hushåll tillkommer en avgift om 125 kr. Ansökan görs till Länsstyrelsen senast den 15/9. Ytterligare information kan fås från Länsstyrelsens naturvårdsenhet, tel 010-225 44 21.  

De renskötande samerna har i sin tur rätt att fiska i samtliga vatten i fjällområdet (ovan odlingsgränsen) men bedriver i huvudsak sitt fiske i särskilda sjöar, s k undantagsvatten.    

Elda inte på isen…

En vädjan: elda inte på vinterisarna! Det blir ofta rester kvar efter eldarna, som senare kan fastna i nät eller orsaka andra olägenheter.

…Eller nära stugor

Ta också hänsyn till stugägare vid eldning. Elda inte på annans tomt eller invid stugor som renvaktarstugor osv. Naturen är också känslig. Undvik att elda på hällar. De spricker lätt sönder vid eldning.  

Samupplåtelser med andra fiskerättsägare

Borgafjälls sportfiskeområde

Borgasjön och Saxälven med sjöar till dammen vid utloppet ur Lilla Dabbsjön. Korpån med sjöar från Avasjö skiftesgräns till Lövsjö skiftesgräns samt vatten belägna mellan Korpån och Saxälven. Särskilt kort säljes, statens allmäna kort gäller ej.

Slipsikån

Slipsikån från Borgasjön upp till trädgränsen.