Ange i hästpasset om din häst är ett sällskapsdjur

Det är viktigt att du anger i hästpasset om din häst är ett sällskapsdjur. Annars gäller reglerna för livsmedelsproducerande djur med registrerad foderanläggning och foderjournal.
Varmblodig häst

Är din häst ett livsmedelsproducerande djur eller ett sällskapsdjur?

Hästar betraktas i lagstiftningen som ett livsmedelsproducerande djur eftersom de kan slaktas och bli livsmedel. Om hästen har fått vissa läkemedel eller om du själv inte vill att hästen ska slaktas, så ska veterinären eller du själv fylla i hästpasset att hästen inte ska gå till livsmedel. Hästen betraktas då, utifrån lagstiftningen, som ett sällskapsdjur.

Vad gäller för livsmedelsproducerande hästar?

Om din häst, eller någon häst i stallet är ett livsmedelsproducerande djur så måste den som ansvarar för djuret följa de regler som finns för utfodring och läkemedelsanvändning. Reglerna finns för att vi ska få säkra livsmedel och för att man vid behov ska kunna spåra och återkalla farligt foder.

1. Anläggningen där hästen står måste registreras hos Jordbruksverket som en foderanläggning. Det kan göras via E-tjänst och är gratis.

2. Du måste också föra journal över foder som köps in eller skördas på gården och som används i hästhållningen. Även försäljning av foder ska journalföras. Följesedlar som förvaras i ordning eller anteckningar i almanacka fungerar bra som journal.

3. Även läkemedelsbehandlingar måste journalföras, både de som görs av veterinär och de som du själv utför, till exempel avmaskningar. Journalerna ska sparas i fem år. Länsstyrelsen har tryckt upp en läkemedelsjournal som du kan beställa gratis från oss.

Vad gäller för hästar som är ”sällskapsdjur”?

Om din häst har en markering i passet att den inte ska gå till livsmedel behöver du varken registrera din anläggning hos Jordbruksverket eller föra journal över foder och läkemedel.

Men tänk på att i ett stall med många hästar måste alla vara ”sällskapsdjur” annars måste anläggningen registreras och journalföring utföras för de hästar som kan bli livsmedel. 

Mer information om foder- och läkemedelslagstiftningen finns på Jordbruksverkets hemsida

Vad gäller för hästpass?

Alla hästar måste ha hästpass. Hästpasset ska förvaras där hästen är och ska alltid tas med när hästen transporteras till en annan plats. På en anläggning med många hästägare måste man se till att alla pass kan förvaras på ett säkert sätt. När vi kommer på kontroll behöver vi se passen för att kunna avgöra vilka regler som gäller och för att kontrollera att vissa läkemedelsbehandlingar förs in i passen.

Mer information om passen finns på Jordbruksverkets hemsida

Hur kontrolleras detta?

Länsstyrelsen utför planerade kontroller av att reglerna följs. Under 2016 kommer vi att utföra kontroll av hästverksamheter.

Vart vänder jag mig med frågor?

Kontakta oss om du har du frågor eller funderingar, eller om du vill beställa en läkemedelsjournal. Se kontaktinformation i rutan uppe till höger på sidan.