Djur och natur

Fem fjällrävar i snön.
 

Vill du besöka ett naturreservat eller annat skyddat område så hittar du mer information här. Du kan också ta reda på mer om länsstyrelsens arbete med att inventera arter och naturmiljöer. Här kan du ansöka om tillstånd för verksamheter som påverkar naturen.

Du får också information om djurskyddet i länet. Om djur far illa kan du anmäla detta till länsstyrelsen. Länsstyrelsen arbetar förebyggande för att djuren ska ha det bra. Vi kan besluta att omhänderta djur om de far illa eller förbjuda en person att ha djur eller ett visst djurslag.

Behöver du söka tillstånd, dispens eller anmäla samråd?

Vissa verksamheter och åtgärder kräver tillstånd eller dispens från Länsstyrelsen. För vissa andra verksamheter behövs ett samråd med Länsstyrelsen.

Mer information om tillstånd, dispens och samråd