Förprövning av djurstall - ansökan

Mer information om att ansökan om förprövning, se länkar.

Via länken nedan kommer du till Jordbruksverkets blankettarkiv, och längre ned på den sidan finns blanketten  "Ansökan - förprövning av djurstall enligt djurskyddsförordningen (SFS 1988:539)"

 Mer information

Information om hur du gör och e-tjänst för att anmäla att du vill slutbesiktiga ett förprövat djurstall.