Bristande djurhållning - anmälan

Kontakta Länsstyrelsen om du anser att ett tamdjur far illa eller att djurhållningen är undermålig. Djurskyddshandläggarna hanterar inte frågor som rör vilda djur.

Ring vår djurskyddstelefon på 010-225 41 22 vardagar mellan klockan 9-15. Under lunchtid är telefonen avstängd. På klämdagar, dag innan storhelg samt mellandagarna är telefontiden endast mellan kl 9-12 på grund av låg bemanning. Observera att frågor som rör vilda djur som far illa ska hanteras av Polisen. Klagomål på djurhållning i form av skällande hundar, hästallergener, katter som kissar i sandlådor och andra störningar från djurhållning, handläggs av din kommun.


Det går också bra att e-posta in anmälan till Länsstyrelsens officiella brevlåda vasterbotten@lansstyrelsen.se eller skicka per post till Länsstyrelsen Västerbotten, 901 86 Umeå.
Använd gärna vår anmälningsblankett, se nedan.

Akuta ärenden utanför kontorstid hänvisas till Polismyndigheten i Västerbotten på telefon 114 14.

Tänk på att all post som kommer till oss blir en allmän handling och blir offentlig. Du kan vara anonym. Men om du anger dina kontaktuppgifter är du inte längre anonym. Du är inte anonym om ditt namn står i e-postadressen eller i meddelandet i övrigt. Vill du vara helt säker på att du är anonym när du gör en anmälan via internet så rekommenderas du använda en offentlig dator på bibliotek eller liknande.

Mer information om hur Länsstyrelsen handlägger din anmälan, se under interna länkar till höger.