Terrängkörningsdispens, ansökningsblankett

Länsstyrelsen kan ge enskilda personer eller företag undantag från förbudet att köra på barmark och inom regleringsområde för skoter om det finns särskilda skäl och om naturen tål körningen.

Länsstyrelsen kan ge tillstånd att transportera vapen av klass 1 eller 2 på terrängfordonet om det finns särskilda skäl.

Tänk på att ansöka om dispens i god tid, just nu har vi långa handläggningstider.

Observera att markägarens tillstånd alltid också krävs, även om Länsstyrelsen gett dispens.