Publikationer 

Klicka på rubrikerna för att få mer information om publikationen, eller ladda ner den direkt från träfflistan.

Publikationsfiler öppnas i nytt fönster.

Din sökning gav 361 träffar
 • Ägardirektiv till allmän nytta - kommunernas styrning av bostadsaktiebolagen

  Länsstyrelserna har genomfört en kartläggning av kommunernas direktiv till sina allmännyttiga bostadsaktiebolag. Avsikten med kartläggningen är att se hur kommunerna i direktiven betonar företagens sociala och allmännyttiga roll. Förhoppningen är att rapporten ska kunna bidra till att strukturera och fördjupa samtalen kring dessa frågor i kommunerna. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Boende, Planfrågor

  Ägardirektiv till allmän nytta (7 MB)

 • Regionalt miljöövervakningsprogram Västerbotten 2015-2020

  En beskrivning av Länsstyrelsen Västerbottens regionala
  miljöövervakningsprogram under perioden 2015-2020. I det regionala miljöövervakningsprogrammet ingår ett fyrtiotal delprogram som berör alla tio programområden som finns inom miljöövervakningen. Dessa har tagits fram med hänsyn till länets karaktär, miljöproblematik och andra krav som verksamheten har att uppfylla.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Skyddad natur, Klimat och energi, Miljömål, Tillståndet i miljön

  Regionalt miljöövervakningsprogram-Vbtn-2015-2020-uppdat (7 MB)

 • Spillningsinventering av björn i Västerbottens län 2014

  År 2014 genomfördes Västerbottens tredje täckande spillningsinventering av björn, efter en första sådan 2004 och en andra 2009.

  Under hösten 2014 skickade fler än 515 insamlare närmare 1000 prover in till SLU i Umeå, där de analyserades. DNA från björn hittades i ca 87 % av proverna, som representerade totalt 271 olika individer, däribland 136 honor, 130 hanar och fem individer av okänt kön.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Rovdjur

  Björnspillningsinventering 2014 webbversion (2 MB)

 • Nytt i naturen nr 5 2015

  Nytt i naturen är naturvårdsenhetens nyhetsbrev. Här samlas senaste nytt om friluftsliv, natur, djur, jakt och fiske i länet. Nyhetsbrevet kommer ut 4-6 gånger per år och skickas ut via e-post. Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2015

  Läs webbversion av nyhetsbrevet

  Anmäl dig till sändlistan

 • Norrbruk nr 4 2015

  En tidskrift som ges ut av landsbygdsfunktionerna på länsstyrelserna i Västerbotten och Norrbotten inom ramen för landsbygdsprogrammets kompetensutveckling.

  Innehållet utgörs av artiklar om odlingslandskapet och om diversifiering på landsbygden. Här annonseras även flertalet aktiviteter som genomförs av länsstyrelsen och andra aktörer.
  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2015

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Djurhållning, Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Lantbruk

  Norrbruk_2015_04 (894 kB)

 • Norrbruk nr 3 2015

  Ett nyhetsbrev om lantbruk och Västerbotten och Norrbottens län. Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2015

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Djurhållning, Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Lantbruk

  Norrbruk-nummer-3-2015 (1 MB)

 • Tillväxt från norr

  Norge, Sverige och Finland har mycket att vinna i Arktis. Tillsammans kan våra tre länder ligga i frontlinjen för hållbar tillväxt i regionen. Samtidigt understryker klimatförändringar och andra miljöutmaningar behovet av ett närmare samarbete.

  Den här är en rapport från januari 2015 av en expertgrupp utsedd av statsministrarna från Norge, Sverige och Finland.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Näringsliv & föreningar, Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Näringslivsutveckling, Landshövding och länsledning

  Tillväxt från norr (647 kB)

  Growth from the North (641 kB)

  Vekst fra nord (667 kB)

  Kasvua pohjoisesta (620 kB)

 • Regional strategi för hållbar utveckling av mineralsektorn

  Regional strategi för innovativ och hållbar utveckling av mineralsektorn i Norrbottens och Västerbottens län är en del av länens övergripande strategier för regional utveckling. Den knyter även an till Sveriges mineralstrategi. Strategin ska fungera vägledande för de som vill bidra till genomförandet av någon eller några av de föreslagna inriktningarna. Syftet med denna regionala mineralstrategi ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Näringsliv & föreningar, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Näringslivsutveckling, Infrastruktur och IT

  Regional strategi för hållbar utveckling av mineralsektorn (4 MB)

 • Nytt i naturen nr 4 2015

  Nytt i naturen är naturvårdsenhetens nyhetsbrev. Här samlas senaste nytt om friluftsliv, natur, djur, jakt och fiske i länet. Nyhetsbrevet kommer ut 4-6 gånger per år och skickas ut via e-post. Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2015

  Läs webbversion av nyhetsbrevet

 • Skyddsnätverk för boreal skog i Västerbottens och Västernorrlands län

  Syftet med rapporten är att ta fram en rumslig modell till stöd för arbetet med att skapa funktionella skyddsnätverk i det boreala skogslandskapet.

  Analyserna har bidragit till en tydligare bild av den rumsliga fördelningen av kända värdekärnor.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Skyddad natur

  Skyddsnätverk för boreal skog i Västerbottens och Västernorrlands län (4 MB)

 • Ekonomisk utsatthet och dess konsekvenser bland barn

  Syftet med rapporten är att stödja kommunerna att utarbeta en lokal handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Folkhälsa

  Ekonomisk utsatthet och dess konsekvenser bland barn (3 MB)

  Metodstöd (4 MB)

 • Att söka tillstånd till miljöfarlig verksamhet

  Många verksamheter kräver tillstånd enligt miljöbalken för att få startas och drivas. Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Verksamheter med miljöpåverkan

  Att söka tillstånd (546 kB)

 • Övervakning av grundvatten i Norrland 2008-2012

  I denna rapport redovisas resultat från påverkansriskanalys, verifierande undersökningar och regional övervakning av grundvattenkemi. Här finns även en sammanställning av data från Vattentäktsarkivet, lagret för kommunala råvattenanalysdata. Utifrån resultaten diskuteras kring möjligheterna till förbättrad övervakning men också vilka framtida behov av övervakning som finns. Utifrån redovisningen ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Vatten och vattenanvändning

  Övervakningsrapport2008-2012_medbilagor (3 MB)

  Beställ publikation

 • Norrbruk nr 2 2015

  En tidskrift som ges ut av landsbygdsfunktionerna på länsstyrelserna i Västerbotten och Norrbotten inom ramen för landsbygdsprogrammets kompetensutveckling.

  Innehållet utgörs av artiklar om odlingslandskapet och om diversifiering på landsbygden. Här annonseras även flertalet aktiviteter som genomförs av länsstyrelsen och andra aktörer. Nedan kan du ladda ner senaste nr av Norrbruk.
  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2015

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Lantbruk

  Norrbruk nr 2 2015 (1 MB)

 • Hållbar utveckling i fjällen - Turismens möjligheter och utmaningar

  I slutet av januari 2015 hölls en konferens hölls i Sälen med temat "Turismens möjligheter och utmaningar". Turismen är en av Sveriges snabbast växande näringar. Den både växer och förändras vad gäller besökare, organisationer, ambitioner och aktiviteter.

  Under konferensen diskuterades frågorna: vad är hållbar fjällturism för mig? och, vad är inte hållbar fjällturism för mig?
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur, Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Landsbygdsutveckling & Landsbygd

  Hållbar utveckling i fjällen - Turismens möjligheter och utmaningar (1 MB)

 • Nytt i naturen nr 3 2015

  Nytt i naturen är naturvårdsenhetens nyhetsbrev. Här samlas senaste nytt om friluftsliv, natur, djur, jakt och fiske i länet. Nyhetsbrevet kommer ut 4-6 gånger per år och skickas ut via e-post. Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur

  Läs webbversion av nyhetsbrevet

 • Ekonomiska stöd till företag 2014 - sammanställning

  Sammanställning av Länsstyrelsens företagsstöd 2014. Även tidigare års sammantsällningar. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Näringsliv & föreningar

  Ämnesområde Företagsstöd

  Ekonomiska stöd till företag 2014 (783 kB)

 • Stöd för företagens arbete med jämställdhetsplaner

  Diskrimineringslagen anger att arbetsgivare med 25 eller fler anställda har en skyldighet att vart tredje år upprätta en skriftlig jämställdhetsplan. I jämställdhetsplanen ska de mål och åtgärder beskrivas som arbetsplatsen behöver för att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön. Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2015

  Kategori Näringsliv & föreningar

  Ämnesområde Företagsstöd

  Stöd för företagens framtagande av arbete med jämställdhetsplaner2 (3 MB)

 • Fjällfiske 2015

  Information om vad som gäller vid fiske i statens vatten i Västerbottensfjällen. Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Fiske, Skyddad natur

  Fjallfiske 2015 WEBB (4 MB)

 • Scharinska villan

  Historik över byggnadsminnet Scharinska villan i Umeå stad. Huset uppfördes av affärsmannen Egil Unander-Scharin och ritades av arkitekten Ragnar Östberg. Skriften är en sammanställning av historik, byggnadsbeskrivning och ändringar genom tiderna, och delvis finansierad av Umeå kommun. Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2015

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Skyddad bebyggelse

  Scharinska villan folder 2015 (3 MB)