Kalender 

Här visas de aktiviteter som Länsstyrelsen anordnar.

Januari

29

torsdag

2015-01-29
Samrådsmöte i Skellefteå

Vattenmyndigheten i Bottenviken bjuder in alla intresserade till ett samrådsmöte i Skellefteå för att diskutera vattenarbetet i Skellefteälven och Åb...

Februari

11

onsdag

Februari

12

torsdag

Workshop - Tid för bättre vatten

Vattenmyndigheten i Bottenviken vill inspirera till engagemang och åtgärder för bättre vatten. Alla intresserade bjuds in till en workshop för att di...

Februari

16

måndag

2015-02-16
Utbildning PATRIARK

Länsstyrelsen Västerbotten bjuder in till en utbildningsdag i riskbedömningsinstrumentet PATRIARK i Umeå 16 februari.

Februari

17

tisdag

Februari

18

onsdag

Nätverksträff för beredskapssamordnare

Länsstyrelsen hälsar välkommen till nätverksträff för länets beredskapssamordnare.

Februari

24

tisdag

2015-02-24
Samrådsmöte med fokus på kust och hav

Havs- och Vattenmyndigheten och Vattenmyndigheten i Bottenviken bjuder in alla intresserade till ett samrådsmöte i Skellefteå för att diskutera Botte...

Februari

25

onsdag

2015-02-25
Minoritet och makt

RUNG, Rättighetscentrum Västerbotten och Sensus bjuder in till det första seminariet i serien Minoritet och makt under rubriken "Antiziganism - en sv...