Kalender 

Här visas de aktiviteter som Länsstyrelsen anordnar.

September

2

onsdag

September

3

torsdag

Västerbottens samhällsplaneringsdagar 2015

Länsstyrelsen i Västerbotten fortsätter fjolårets tradition och bjuder in till samhällsplaneringsdagar i Lycksele. Innehållet riktar sig främst mot l...

September

9

onsdag

2015-09-09
Friluftslivsmålen – nya möjligheter för friluftslivet i Västerbotten

Friluftsliv är kul och viktigt – bra för både människa och natur. Kom och lyssna, få inspiration och diskutera med andra som jobbar med friluftslivsf...

September

9

onsdag

2015-09-09
Spridningskonferens och projektinformation om klimat och energi

Från och med i höst kommer det att vara möjligt att ansöka om klimatinvesteringsstöd. Vad innebär det, vilka kan söka och vilka åtgärder kan man söka...

September

9

onsdag

September

10

torsdag

Norrlandsträff för ANDT/BRÅ-samordnare och tillsynshandläggare

Länsstyrelserna i de fyra norrlänen bjuder för fjärde året in till gemensam konferens för kommunernas tillsyn och samordning inom ANDT-/Brottsförebyg...

September

14

måndag

2015-09-14
Boka in SEE Västerbottens invigning måndag den 14 september!

Självklart ska vi även i år starta SEE-veckan med invigning måndagen den 14 september kl. 14.30 - 17.00 på Studion, Folkets Hus i Umeå.

September

17

torsdag

2015-09-17
Gifter i barnens vardag - Konferens med fokus på hälsa och miljö

Konferens med hälso- och miljöperspektiv på barnens vardag med fokus i Generationsmålet och miljömålet giftfri miljö. Länsstyrelsen, Västerbottens ...

September

24

torsdag

September

25

fredag

Skogens framtid – så skapar vi den tillsammans

Välkommen till regional dialog om det nationella skogsprogrammet med landsbygdsminister Sven-Erik Bucht. Aktuella exempel på samverkan över gränserna...