Kalender 

Här visas de aktiviteter som Länsstyrelsen anordnar.

December

7

måndag

2015-12-07
Genusperspektiv i organisationen gör skillnaden

Arbetsmiljöverket och Länsstyrelserna bjuder in till konferens i Stockholm där det bland annat kommer presenteras hur ett praktiskt jämställdhetsarbe...

December

8

tisdag

December

9

onsdag

Krisberedskapsdagar Västerbotten 2015

Krisberedskapsdagarna i Västerbotten är en mötesplats för alla krishanterande aktörer i länet. Dag 1 fokuserar vi i år på social oro kopplat till den...

December

9

onsdag

2015-12-09
Temadag: Räkna med jämställdhet

Länsstyrelsen Västerbotten hälsar välkommen till en temadag om jämställdhet och ekonomi. Dagen kommer att uppmärksamma hur våldspreventivt arbete är ...