Kalender 

Här visas de aktiviteter som Länsstyrelsen anordnar.

Augusti

25

måndag

Augusti

26

tisdag

SeaGIS slutkonferens

Svenska och finländska havsplanerare samlas i Vasa. Projektet SeaGIS håller sitt slutseminarium 25–26 augusti. Seminariet är kostnadsfritt.

Augusti

28

torsdag

Augusti

29

fredag

Inbjudan till 2014 års workshop för svenska biosfärområden

Förstudien om Vindelälven som biosfärområde har den stora äran att få bjuda in till årets MAB Workshop! I år gör vi skäl för mottot, resan är en del ...

September

11

torsdag

2014-09-11
Vad händer efter Husby? – att i samverkan förebygga och hantera social oro

Länsstyrelsen i Västerbottens län, Polismyndigheten i Västerbottens län och Umeå kommun inbjuder i samarbete med Polisen i Västerort (Stockholm) och ...

September

16

tisdag

2014-09-16
Invigning av visningsområde - aktivt skogsbruk för ett uthålligt samhälle

16 september bjuder projektet Skog, Klimat och Miljö och Skogsriket Västerbotten in till invigning och guidning i Umeås nya visningsområde vid Nydala...

September

17

onsdag

2014-09-17
Seminarium: Miljökvalitetsmål, folkhälsomål och hållbar konsumtion

Många av de faktorer som påverkar miljö och hälsa hänger ihop med våra konsumtions- och produktionsmönster. De varor vi hanterar och många tjänster v...

September

18

torsdag

2014-09-18
Seminarium: Att göra lika men på olika sätt

18 september bjuder Rättighetscentrum Västerbotten tillsammans med bland annat Länsstyrelsen in till ett seminarium rörande HBTQ-rättigheter.

September

20

lördag

2014-09-20
Familjedag om skog och vatten