Kalender 

Här visas de aktiviteter som Länsstyrelsen anordnar.

Oktober

28

tisdag

2014-10-28
Lean och ledarskap

0-fel och Element6 bjuder in till en dialog för nätverkets medlemmar

November

12

onsdag

2014-11-12
0-felskonferens 12 nov

Välkomna till 0-fels tredje årliga LEAN-konferens!

November

13

torsdag

November

15

lördag

MR-dagarna 2014

I år är Mänskliga Rättighetsdagarna på plats under kulturhuvudstadsåret i Umeå med ett program som innehåller en rad skärningspunkter mellan kultur o...

November

18

tisdag

2014-11-18
Socialnämnders och vårdgivares ansvar i arbetet mot våld i nära relationer

Nya föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer trädde i kraft den 1 oktober 2014. I samband med detta vill Socialstyrelsen och Länsstyre...

November

20

torsdag

November

21

fredag

Samverkan vid samhällsstörningar

Inbjudan till höstkonferens om samverkan vid samhällsstörningar för krishanterande aktörer i Västerbottens län.