Kalender 

Här visas de aktiviteter som Länsstyrelsen anordnar.

September

30

tisdag

Oktober

1

onsdag

Nätverksträff för länets beredskapssamordnare

Länsstyrelsen hälsar välkommen till nätverksträff för länets beredskapssamordnare.

Oktober

1

onsdag

Oktober

2

torsdag

Västerbottens samhällsutvecklingsdagar 2014

I oktober anordnar Länsstyrelsen i Västerbotten ett tvådagarsseminarium för att belysa aktuella samhällsutvecklingsfrågor. Seminariet riktar sig till...

Oktober

15

onsdag

2014-10-15
Konferens Jämställd regional utveckling

Under 2013 och 2014 har Länsstyrelsen Västerbotten och Region Västerbotten arbetat med varsitt pilotprojekt för jämställdhetsintegrering av det föret...

Oktober

15

onsdag

Oktober

16

torsdag

Konferens om Integration och etablering av nyanlända och ensamkommande barn 15-16 oktober 2014

Länsstyrelserna i Norrbotten och Västerbotten bjuder in till två innehållsrika dagar på Pite Havsbad som riktar sig till dig som arbetar med eller be...

Oktober

16

torsdag

2014-10-16
Bostäder för unga i Umeå

Umeå är en expansiv stad med kraftig tillväxt och byggnadstakt. Bostadsförsörjningen har en strategisk betydelse för stadens fortsatta tillväxt. Den ...

Oktober

21

tisdag

2014-10-21
Utbildning Sex mot ersättning - uppföljning och fördjupning

Välkommen till en utbildningsdag om Sex mot ersättning. Dagen är en fortsättning på en utbildningsdag som genomfördes hösten 2013 men är öppen även f...

Oktober

28

tisdag

2014-10-28
Lean och ledarskap

0-fel och Element6 bjuder in till en dialog för nätverkets medlemmar