Beslut om licensjakt efter björn i Värmlands län 2017

Länsstyrelsen har beslutat att två björnar får fällas från den 21 augusti till och med den 15 oktober 2017.

​I Värmland finns björnar främst i den norra delen av länet, men kan förekomma sporadiskt i hela länet. Det finns nästan uteslutande björnhanar i länet, då honorna sprider sig långsamt. Inga björnungar har hittills kunnat dokumenteras av Länsstyrelsen, men en hona har dokumenterats i ett område längst i nordväst. Detta område är avlyst från jakt.

Då Värmland endast hyser en mycket liten del av björnstammen och inte har några reproducerande björnar ännu, så påverkas den inte mer än försumbart av en licensjakt på två björnar här. Däremot har björnjakten en viktig betydelse för förvaltningen av björn i länet. Björnar kan orsaka allvarlig skada på tamdjur, gröda och i sällsynta fall även skada eller döda människor.

Licensjakt är en av flera viktiga förvaltningsåtgärder för att förebygga skador och minska negativa socio-ekonomiska konsekvenser av björn. Målet för förvaltningen av björn är att björnstammen ska kunna sprida sig naturligt över länet i långsam takt under kontrollerade former. Samtidigt ska skador och konflikter begränsas och förebyggas.

Under 2017 kommer en ny spillningsinventering av björn att ske. Detta kan ge svar på om det finns fler björna i länet än 2012, då senaste inventeringen ägde rum, samt om fler björnhonor finns i länet eller om det till och med har fötts björnungar.

> Beslut om licensjakt efter björn i Värmlands län 2017 (PDF) 

All information om licensjakten på björn finns under Djur och natur - Jakt och vilt - Björnjakt.