Landsbygdsprogrammet och regional strategi 

Landsbygdsprogrammet är ett nationellt program som bryts ner på regional nivå och innehåller satsningar i form av stöd och ersättningar för att utveckla landsbygden.

Landsbygdsprogrammet 2014-2020

Från och med 2014 startade en ny programperiod som löper fram till år 2020. Det består av stöd och ersättningar som är till för att utveckla landsbygden. Miljö, hållbar utveckling och innovation är prioriterat.

I landsbygdsprogrammet ingår företagsstöd, projektstöd, miljöinvesteringar, miljöersättningar, ersättning för ekologisk produktion, kompensationsstöd, djurvälfärdsersättningar samt lokalt ledd utveckling.

> Om nya landsbygdsprogrammet (Jordbruksverket.se).

> Företags- och projektstöden inom landsbygdsprogrammet (Jordbruksverket.se)

Ansökan via e-tjänst

Stöden i det nya landsbygdsprogrammet söks via Mina sidor på Jordbruksverket.se.

Du loggar in på Mina sidor med e-legitimation och skriver även under ansökan elektroniskt.

Kontakta oss

Torben Ericson
Verksamhetschef
Verksamhetschef
Torben punkt Ericson snabela lansstyrelsen punkt se¤Torben punkt Ericson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2247204
Anneli Alsterlind
Bredband
Regional utveckling
anneli punkt alsterlind snabela lansstyrelsen punkt se¤anneli punkt alsterlind snabela lansstyrelsen punkt se
010-2247343
Torbjörn Eliasson
Investeringar i jordbruksföretag
Regional utveckling
Torbjorn punkt Eliasson snabela lansstyrelsen punkt se¤Torbjorn punkt Eliasson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2247327
Niklas Wahlström
Stängsel mot rovdjur
Lantbruk
Niklas punkt Wahlstrom snabela lansstyrelsen punkt se¤Niklas punkt Wahlstrom snabela lansstyrelsen punkt se
010-2247277

Leaderområden

Leaderområden i Värmland

Leader Växtlust Värmland
Från Torsby i norr till Säffle i söder.

Leader Närheten
Omfattar en del av Vänerns kustland.

Leader Dalsland och Årjäng
Omfattar sju kommuner i sydvästra Värmland och Dalsland

Leader Värmlands BergsLAG
Berör fyra kommuner, varav endast en liten del i Örebro län och resterande i Värmlands län. 39 000 invånare bor i området. 

Om Leader på vår webbplats