Utvidgat strandskydd från 2015-01-01

Den 16 december 2014 fattade Länsstyrelsen nya beslut om utvidgat strandskydd för samtliga kommuner i Värmlands län. Besluten gäller från 2015-01-01.

Strandskyddsområdet är 100 meter från strandlinjen upp till 300 meter från strandlinjen, beroende på om nödvändigt att säkerställa något av strandskyddets syften, nämligen att långsiktigt:

  1. trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden,
  2. bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.

Ladda hem dokumentation

Under Material kan du ladda hem beslut, värdebeskrivningar och kartunderlag. Kartunderlaget finns i två versioner, en högupplöst och en i mindre upplösning. 

Material