Utvidgat strandskydd från 2015-01-01

Länsstyrelsen har under en längre tid arbetat med en översyn av det utvidgade strandskyddet. Den 16 december fattar länsstyrelsen nya beslut om utvidgat strandskydd för samtliga kommuner i Värmlands län. Besluten gäller från 2015-01-01.

Strandskyddsområdet är i normalfallet 100 meter från strandlinjen men Länsstyrelsen har möjlighet att utvidga området upp till 300 meter från strandlinjen om det bedöms nödvändigt för att säkerställa något av strandskyddets syften, nämligen att långsiktigt:

  1. trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden,
  2. bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.

Eftersom nuvarande beslut om utvidgade strandskydd upphör att gälla 31 december 2014 har Länsstyrelsen under en längre tid arbetat med en översyn av det utvidgade strandskyddet. Arbetet har nu mynnat ut i beslut som ska gälla för länets samtliga kommuner. Besluten innebär stora förändringar i förhållande till dagens situation.

Ladda hem dokumentation

Under Material kan du ladda hem beslut, värdebeskrivningar och kartunderlag. Kartunderlaget finns i två versioner, en högupplöst och en i mindre upplösning. 

Det finns även GIS-material tillgängligt via karttjänsten WebbGIS (Tittskåp).

 WebbGIS (Tittskåp)

Via Länsstyrelsens karttjänst WebbGIS kan du se det nya utvidgade strandskyddet som gäller från och med 2015-01-01.

> WebbGIS Planeringsunderlag

Material

Inkomna yttranden