Bredband på landsbygden 

Den 3 september 2014 öppnade möjligheten att söka stöd till bredbandssatsningar på landsbygden i nya Landsbygdsprogrammet 2014-2020.

Att söka bredbandsstöd innebär att man söker projektstöd.

Ansökan sker i Jordbruksverkets e-tjänst för företags- och projektstöd. Inloggning sker med e-legitimation.

Landsbygdsprogrammet som bredbandsstödet ingår i är dock inte klart ännu. Programmet förväntas bli klart i juni 2015. Det betyder att du inte kommer att kunna få ett beslut förrän tidigast efter sommaren 2015.

Det innebär att du kan söka nu, men att det dröjer innan du kan få beslut om godkänt stöd eller avslag på stöd.

> Utveckla bredband (via Jordbruksverket.se)

Om du tidigare fått bredbandsstöd och nu ska söka utbetalning

Din ansökan om slututbetalning måste ha kommit in till oss senast det datum som står i ditt beslut om stöd. Du söker utbetalning genom att redovisa de projektkostnader som du har betalat.

I samband med att du skickar in din ansökan för slututbetalning ska du också skicka in en slutrapport.

Blanketter för utbetalning:
> Ansökan - utbetalning av projektstöd (via Jordbruksverket.se)
> Anvisning - ansökan om utbetalning av projektstöd (via Jordbruksverket.se)
> Projektstöd - slutrapport (via Jordbruksverket.se)
> Så här ansöker du om utbetalning för projektstöd (film, Youtube)  

Vem kan söka stödet i nya programmet 2014-2020?

Alla typer av föreningar, organisationer, företag, kommuner och andra myndigheter kan söka stödet. Kravet är att projektet ska vara till nytta för fler.

Vad kan ni få stöd för?

De kostnader som är stödberättigade är de för det passiva nätet, såsom grävning, schaktning, kanalisation och fiber. I vissa fall är nu också kostnader för radiolänk stödbart.

Tänk på att retroaktiva kostnader inte är stödberättigade. Vänta med att få några kostnader för ert bredbandsprojekt innan ni skickat in ansökan.

Hur stort är stödet?

I Värmlands län är stödet 50 % av stödberättigande kostnader.

Regler och villkor för stödet

Villkoren och reglerna för stödet kan delas in i tre delar;

I länkarna finns alla villkor och regler samlade och förklarade. Om du har frågor eller något känns oklart, ta kontakt med oss.

Samråd innan ni gräver

Innan ni börjar gräva är det viktigt att ni tar kontakt med Länsstyrelsen för samråd då det kan vara eventuella natur- eller kulturvärden längs er tänkta sträckning. Att ni har alla samråd, anmälningar och tillstånd som krävs för projektet är ett villkor för att få stöd.

> Mer om samråd vid kulturvärden
> Mer om samråd vid naturvärden

Tänk på att samråden tar upp till 8 veckor att få klart, efter att alla handlingar som behövs skickats in.

Använd karttjänsten WebbGIS för att ta fram underlag för samråd. Det är ett lättillgängligt sätt att få mycket geografisk information kring bland annat natur- och kulturmiljön, riksintressen, skyddsobjekt och andra bestämmelser.

Det kan också finnas andra tillstånd, anmälningar eller avtal som behövs för ert projekt. Det är ert eget ansvar att ta reda på vad som krävs för just ert projekt.

Prioritering av projekt

Länsstyrelsen rangordnar de ansökningar som kommer in med hjälp av ett poängsystem. Alla län använder samma system för poängsättning. Syftet är att prioritera de projekt som har kommit längst i planeringen och som bedöms vara mest kostnadseffektiva och därmed har möjlighet att ge det bästa resultatet. Det betyder att stöd inte ges utifrån principen först till kvarn.

> Om poängsättning och prioritering av projektansökan (via Jordbruksverket.se).

Upphandling

För att Sverige ska få ha stöd till bredbandsutbyggnad i Sverige ställer EU krav på att alla affärer som projekten ger upphov till ska konkurrensutsättas. Det betyder att så många leverantörer som möjligt ska få chansen att lämna anbud. Syftet är att få bästa pris och att inte störa den konkurrens som normalt råder på den här marknaden.

Genom att upphandla de material och tjänster som krävs för att bygga bredbandsnätet och få det att fungera så kommer syftet med konkurrensutsättningen att uppfyllas. Att upphandling görs och sker på rätt sätt är ett villkor för att få stöd.

> Om upphandling (via Jordbruksverket.se).

 

Hjälp att komma igång

> Om bredbandsbyggnation på landsbygden (Bredbandsforum)

> Handbok för fiberföreningar (Coompanion)

 

 

Kontakta oss

Anneli Alsterlind
Stöd till bredband
anneli punkt alsterlind snabela lansstyrelsen punkt se¤anneli punkt alsterlind snabela lansstyrelsen punkt se
010-2247343
Magnus Dagerhorn
Stöd till bredband
Magnus punkt Dagerhorn snabela lansstyrelsen punkt se¤Magnus punkt Dagerhorn snabela lansstyrelsen punkt se
010-2247324
Björn Eiderbrant
Stöd till bredband
Bjorn punkt Eiderbrant snabela lansstyrelsen punkt se¤Bjorn punkt Eiderbrant snabela lansstyrelsen punkt se
010-2247325
Annie Johansson
Samråd kulturvärden
Annie punkt Johansson snabela lansstyrelsen punkt se¤Annie punkt Johansson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2247301
Bengt Nilsson
Samråd naturvärden
Bengt punkt Nilsson snabela lansstyrelsen punkt se¤Bengt punkt Nilsson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2247365