Bredband på landsbygden 

Den 3 september 2014 öppnade möjligheten att söka stöd till bredbandssatsningar på landsbygden i nya Landsbygdsprogrammet 2014-2020.

Att söka bredbandsstöd innebär att man söker projektstöd.

Val av programperioder.

 > Sök utbetalning  > Sök stöd

Landsbygdsprogrammet som bredbandsstödet ingår i är dock inte klart ännu. Programmet förväntas bli klart i juni 2015. Det betyder att du inte kommer att kunna få ett beslut förrän tidigast efter sommaren 2015.

Det innebär att du kan söka nu, men att det dröjer innan du kan få beslut om godkänt stöd eller avslag på stöd.

Bakgrund

Ett snabbt bredband gör det möjligt för dig som bor på landsbygden att vara en del av det digitala samhälle som nu växer fram. Regeringen satsar därför 3,25 miljarder kronor i det nya landsbygdsprogrammet under perioden 2014-2020 för att bygga ut snabbt bredband på landsbygden

Externa resurser

> Utveckla bredband (via Jordbruksverket.se)

> Bredbandsforum

 

 

Kontakta oss

Christina Wikström
Information bredband på landsbygden
Christina punkt Wikstrom snabela lansstyrelsen punkt se¤Christina punkt Wikstrom snabela lansstyrelsen punkt se
010-2247342
Anneli Alsterlind
Stöd till bredband
anneli punkt alsterlind snabela lansstyrelsen punkt se¤anneli punkt alsterlind snabela lansstyrelsen punkt se
010-2247343
Magnus Dagerhorn
Stöd till bredband
Magnus punkt Dagerhorn snabela lansstyrelsen punkt se¤Magnus punkt Dagerhorn snabela lansstyrelsen punkt se
010-2247324
Annie Johansson
Samråd kulturvärden
Annie punkt Johansson snabela lansstyrelsen punkt se¤Annie punkt Johansson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2247301
Bengt Nilsson
Samråd naturvärden
Bengt punkt Nilsson snabela lansstyrelsen punkt se¤Bengt punkt Nilsson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2247365