Bredband på landsbygden 

På grund av högt söktryck har Länsstyrelsen beslutat att införa beslutsomgångar för ansökningar om stöd till bredband.

Söka stöd

Ansökan ska vara komplett. Vad som ska ingå i en komplett ansökan framgår av dokumentet Uppgifter och underlag till din ansökan och projektplan (PDF).

Ansökan sker i Jordbruksverkets e-tjänst för företags- och projektstöd. Inloggning sker med e-legitimation.

> Mer om hur och när du kan söka stöd för bredband

Varför det är viktigt med utbyggnad av bredband

Digital kommunikation är det moderna samhällets nya och viktiga infrastruktur. Inte minst i ett län med stora avstånd och gles befolkning är det av största vikt att alla har tillgång till snabbt, välfungerande bredband via fiber.

Den utbyggnad som sker nu med statligt stöd är landsbygdens chans att få fiber i glesbebyggda områden. Det är därför angeläget att landsbygdsbefolkningen anammar möjligeten att gemensamt svara för utbyggnaden som med bidragshjälp kan ske till en lägre kostnad. Det är inte säkert att denna möjlighet återkommer.

Fiber i marken eller mobil kontakt via etern? Det är en fråga som ofta dyker upp. Svaret är: både och. Hemma behöver vi en stationär lösning med fast och hög kapacitet. När vi åker hemifrån räcker det med en mobil lösning som har begränsad kapacitet. Fibern är en grundinfrastruktur som möjliggör bättre mobilitet i framtiden. Mobilt bredband är alltså ett komplement till fast fiber.

Statens målsättning är att 90 procent av Sveriges befolkning ska ha tillgång till bredband med en överföringskapacitet på minst 100 Mbit/sekund.  Värmland sätter målet högre: 100 procent av värmlänningarna ska ha denna möjlighet senast år 2020.

Länsstyrelsen och Region Värmland är de två myndigheter som har varsin roll när det gäller att stötta finansieringen av bredbandbyggnationen i länet. Det sker huvudsakligen via EU-pengar; landsbygdsprogrammet som hanteras av länsstyrelsen och regionalfonden som hanteras av tillväxtverket. Region Värmland bidrar med medfinansiering.

Bredbandsutbyggnaden i landsorten sker främst i en så kallad ”byanätsmodell” där landsbygdsbefolkningen själva gör en stor del av arbetet via lokala fiberföreningar. Anledningen är att det blir betydligt billigare än om staten ska göra det.

Att bygga bredband är dock ett komplicerat arbete och en tidsödande process. Många instanser är inblandade och regelverket för att få ekonomiskt stöd är bitvis besvärligt. På de här sidorna informerar vi om vad som gäller, reder ut begrepp och frågor samt länkar vidare till andra parter som är inblandade. Här kommer också att finnas ansökningsblanketter för att söka stöd.

Tills vidare hänvisar vi i första hand till Jordbruksverkets webbplats www.jordbruksverket.se/bredband, sök under projektstöd.

Mer information om att bygga bredband

Bygga bredband (via www.sjv.se/bredband)

> Bredbandsforum - Nationellt forum som främjar samverkan kring bredbandsutbyggnad.

> Byanätsforum - Vägledning i byanätsprocessen och information om utbyggnaden av bredbandsnät på landsbygden

 

Kontakta oss

Christina Wikström
Information bredband på landsbygden
Christina punkt Wikstrom snabela lansstyrelsen punkt se¤Christina punkt Wikstrom snabela lansstyrelsen punkt se
010-2247342
Anneli Alsterlind
Stöd till bredband
anneli punkt alsterlind snabela lansstyrelsen punkt se¤anneli punkt alsterlind snabela lansstyrelsen punkt se
010-2247343
Magnus Dagerhorn
Stöd till bredband
Magnus punkt Dagerhorn snabela lansstyrelsen punkt se¤Magnus punkt Dagerhorn snabela lansstyrelsen punkt se
010-2247324
Annie Johansson
Samråd kulturvärden
Annie punkt Johansson snabela lansstyrelsen punkt se¤Annie punkt Johansson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2247301
Bengt Nilsson
Samråd naturvärden
Bengt punkt Nilsson snabela lansstyrelsen punkt se¤Bengt punkt Nilsson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2247365

Postadress för handlingar

Postadress till Länsstyrelsen för alla brev som gäller företags- och projektstöd:

Länsstyrelsen Värmland
FE 36
956 85  ÖVERKALIX