Bredband på landsbygden 

Den 3 september 2014 öppnade möjligheten att söka stöd till bredbandssatsningar på landsbygden i nya Landsbygdsprogrammet 2014-2020.

Ansökan sker i Jordbruksverkets e-tjänst för företags- och projektstöd. Inloggning sker med e-legitimation.

Landsbygdsprogrammet som bredbandsstödet ingår i är dock inte klart ännu. Programmet förväntas bli klart i maj 2015. Det betyder att du inte kommer att kunna få ett beslut förrän tidigast i maj–juni 2015.

> Utveckla bredband (Jordbruksverket.se)

Vem kan söka stödet?

Alla typer av föreningar, organisationer, företag, kommuner och andra myndigheter kan söka stödet. Kravet är att projektet ska vara till nytta för fler.

Vad kan ni få stöd för?

De kostnader som är stödberättigade är de för det passiva nätet, såsom grävning, schaktning, kanalisation och fiber. I vissa fall är nu också kostnader för radiolänk stödbart.

Tänk på att retroaktiva kostnader inte är stödberättigade. Vänta med att få några kostnader för ert bredbandsprojekt innan ni skickat in ansökan.

Hur stort är stödet?

I Värmlands län är stödet 50 % av stödberättigande kostnader.

Regler och villkor för stödet

Villkoren och reglerna för stödet kan delas in i tre delar;

I länkarna finns alla villkor och regler samlade och förklarade. Om du har frågor eller något känns oklart, ta kontakt med oss!

Innan ni börjar gräva är det viktigt att ni tar kontakt med Länsstyrelsen för samråd då det kan vara eventuella natur- eller kulturvärden längs er tänkta sträckning. Att ni har alla samråd, anmälningar och tillstånd som krävs för projektet är ett villkor för att få stöd.

> Mer om samråd vid kulturvärden

> Mer om samråd vid naturvärden

Tänk på att samråden tar upp till 8 veckor att få klart, efter att alla handlingar som behövs skickats in.

Nu finns WebbGIS på Länsstyrelsens webbplats. Det är ett lättillgängligt sätt att få mycket geografisk information kring bland annat natur- och kulturmiljön, riksintressen, skyddsobjekt och andra bestämmelser.

Det kan också finnas andra tillstånd, anmälningar eller avtal som behövs för ert projekt. Det är ert eget ansvar att ta reda på vad som krävs för just ert projekt.

Prioritering av projekt

Länsstyrelsen rangordnar de ansökningar som kommer in med hjälp av ett poängsystem. Alla län använder samma system för poängsättning. Syftet är att prioritera de projekt som har kommit längst i planeringen och som bedöms vara mest kostnadseffektiva och därmed har möjlighet att ge det bästa resultatet. Det betyder att stöd inte ges utifrån principen först till kvarn. Här kan du läsa mer om poängsättning och prioritering av projekten.

Upphandling

För att Sverige ska få ha stöd till bredbandsutbyggnad i Sverige ställer EU krav på att alla affärer som projekten ger upphov till ska konkurrensutsättas. Det betyder att så många leverantörer som möjligt ska få chansen att lämna anbud. Syftet är att få bästa pris och att inte störa den konkurrens som normalt råder på den här marknaden. Genom att upphandla de material och tjänster som krävs för att bygga bredbandsnätet och få det att fungera så kommer syftet med konkurrensutsättningen att uppfyllas. Att upphandling görs och sker på rätt sätt är ett villkor för att få stöd.

Hur ni genomför en upphandling kan ni läsa om här.

Hjälp att komma igång 

> Om bredbandsbyggnation på landsbygden (Bredbandsforum)

> Handbok för fiberföreningar (Coompanion)

 

 

 

Kontakta oss

Gabriella Uhrdin
Stöd till bredband
Gabriella punkt Uhrdin snabela lansstyrelsen punkt se¤Gabriella punkt Uhrdin snabela lansstyrelsen punkt se
010-2247341
Christina Wikström
Landsbygdsstrateg
Christina punkt Wikstrom snabela lansstyrelsen punkt se¤Christina punkt Wikstrom snabela lansstyrelsen punkt se
010-2247342
Bengt Nilsson
Samråd naturvärden
Bengt punkt Nilsson snabela lansstyrelsen punkt se¤Bengt punkt Nilsson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2247365
Emma Eriksson
Samråd kulturvärden
emma punkt eriksson snabela lansstyrelsen punkt se¤emma punkt eriksson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2247294
Gunilla Cassing
Samråd naturvärden och vattenverksamhet
Gunilla punkt Cassing snabela lansstyrelsen punkt se¤Gunilla punkt Cassing snabela lansstyrelsen punkt se
010-2247353