Publikationer 

Här hittar du rapporter och andra publikationer som har tagits fram av Länsstyrelsen. Du kan söka i textfältet och även filtrera utifrån ämne, år eller typ.

To find publications in other languages, use the text field here and search by name.

Urval: Djur & natur, FiskeRensa urval
Din sökning gav 3 träffar
 • Fiskpassagelösningar i nordvästra USA - rapport från studieresa i september 2012

  Under september månad 2012 genomförde en grupp
  bestående av både svenska och norska myndigheter, forskare och kraftbolag en studieresa till nordvästra USA med huvudsyftet att lära mer om vilka typer av åtgärder som kan och genomföras för att underlätta framförallt laxfiskars vandring såväl upp- som nedströms vid olika typer av kraftverk. Dessutom studerades olika system för hantering och transp ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Djur & natur, Näringsliv & föreningar

  Ämnesområde Fiske, Fiskerinäring

  Fiskpassagelösningar i nordvästra USA (4 MB)

 • Fiskevård i Vänern och dess tillflöden. Vad görs för fisken och fisket?

  Länsstyrelserna i Värmlands och Västra Götalands län har ett gemensamt ansvar för fiskevården i och runt Vänern.
  Arbetet kan bestå av att inventera hotade arter och områden, restaurera flottningsrensade vattendrag, bygga fiskvägar förbi dammar och kraftverk eller att ta fram planer för olika arters bevarande och utveckling. De båda länsstyrelserna ansvarar också för den regionala förvaltningen ...
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2012

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Fiske

  Fiske 2012 04 (854 kB)

 • Sjöprovfisken i Värmlands län 2006 - 2008

  Biologisk effektuppföljning i försurade och kalkade sjöar. Rapporten Sjöprovfisken i Värmlands län 2066-2008 sammanställer de provfisken med nät som skett under perioden i Värmland av Länsstyrelsen samt Fiskeriverket. Det har provfiskats i 27 sjöar där 19 varit kalkade och 8 varit okalkade. Under perioden har det gjorts provfisken i ett flertal sjöar med bestånd av röding.

  Fiskafaunan har bed ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2010

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Fiske

  Sjöprovfisken i Värmlands län 2006 - 2008 (5 MB)

Författningssamling

Länsstyrelsen ger ut författningssamling som innehåller både föreskrifter som beslutats av länsstyrelsen och vissa föreskrifter som bland annat kommuner och Trafikverket har utfärdat.
Våra författningar >>