Vänerlaxens fria gång. Två länder. En älv.

Omslag för rapporten. Visar vattenflöde i älvfåra.
Löpnummer:
2015:17
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
0284-6845
Publicerad:
2015
Sidantal:
360
Ekologisk status och underlag till åtgärdsprogram för Klarälven, Trysilelva och Femundselva med biflöden.

Första fasen av projektet ”Vänerlaxens fria gång” avslutas med denna slutrapport. Det viktiga arbetet med att ta till vara på Vänerlaxen i Klarälven, Trysilelva och Femundselva med biflöden för framtida generationer har bara börjat.

Projektet ”Vänerlaxens Fria Gång” initierades 2010 efter en överenskommelse mellan Sveriges och Norges miljöministrar. Projektägare har varit Länsstyrelsen i Värmlands län och Fylkesmannen i Hedmark, och målen har varit att utreda förutsättningarna för 1) återuppbyggnad av det vilda lax och öringbeståndet i Femund-/Trysil-/Klarälven, 2) fria vandringsvägar för samtliga vandrande fiskarter, 3) god ekologisk status (eller potential), 4) ökad och hållbar sportfisketurism samt landsbygdsutveckling.

Finansiärer var Europeiska regionala utvecklingsfonden, projektägarna, norska staten (IR-midler), Karlstads universitet, Klarälvens vattenråd samt Hagfors, Eda, Forshaga och Karlstad kommuner.

Slutrapporten visar historisk och ny kunskap om Klarälvslaxbeståndet, andra skyddade och hotade arter, ekologisk status, miljöproblem och underlag till åtgärdsprogram.
Kommentar: