På tal om kvinnor och män 2012

Sommarklädda män och kvinnor på gata
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2012
Sidantal:
66
Den regionala jämställdhetsstatistiken är en grund för arbetet med jämställdhetsintegrering av det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet. Målet är att jämställdhet ska bli en naturlig del i alla beslut, program och strategier som fattas, utarbetas och genomförs i tillväxtarbetet.
Kommentar: