På tal om kvinnor och män 2012 

Sommarklädda män och kvinnor på gata
Publiceringsår:
2012 
Sidantal:
66 
Den regionala jämställdhetsstatistiken är en grund för arbetet med jämställdhetsintegrering av det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet. Målet är att jämställdhet ska bli en naturlig del i alla beslut, program och strategier som fattas, utarbetas och genomförs i tillväxtarbetet.

Kontakta oss

Maritha Johansson
Regional utveckling
Maritha punkt Johansson snabela lansstyrelsen punkt se¤Maritha punkt Johansson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2247332
070-3598226