Klimatförändringar och kulturhistorisk bebyggelse

.
Löpnummer:
2012:07
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
0284:6845
Publicerad:
2012
Sidantal:
8
Det byggda kulturarvet berättar om gångna tiders levnadssätt och är en betydelsefull del av det värmländska landskapet. Byggnaderna har överlevt skiftande väderförhållanden under lång tid, och har goda möjligheter att så fortsätta. innebär ökad nederbörd, högre temperatur och större risk för extrema väderhändelser. Ett våtare och varmare klimat gynnar svamp- och mögelangrepp, något som framför allt drabbar träbyggnader. Detta utsätter kulturhistorisk bebyggelse för större påfrestningar än tidigare. Att vårda och underhålla kulturhistorisk bebyggelse är ett sätt att anpassa sig till slitage och nedbrytningseffekter som klimatet orsakar. I det förändrade klimatet blir det ännu viktigare med regelbundet förebyggande underhåll.

Länsstyrelsen har tagit fram en broschyr om hur det förändrade klimatet förväntas påverka kulturhistorisk bebyggelse i Värmland. Här finns även tips och råd om förebyggande underhåll av byggnader. I broschyren finns en plansch att ta ur och sätta upp på väggen.


Kommentar: