Kiselalger i Värmlands län 2010

Kiselalger i Värmlands län, rapportframsida
Löpnummer:
2012:16
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2012
Sidantal:
127
Kiselalger är ofta den dominerade gruppen i påväxtsamhället och spelar en viktig roll som primärproducenter, särskilt i rinnande vatten. Kiselalger används allmänt för att
bedöma vattenkvalitet i Europa, liksom i många andra länder såsom USA, Australien, Japan och Brasilien. I Hering et al. (2006) rekommenderas kiselalger som bioindikator i
de flesta typer av europeiska vattendrag. Metoden baseras på det faktum att alla kiselalger har optima med avseende på tolerans eller preferens för olika miljöförhållanden
(näringsrikedom, lättnedbrytbar organisk förorening, surhet mm.).
Kommentar: